CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Hậu Giang: Phải chuyển đổi tư duy từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”

Sáng ngày 10-6, Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị phân tích các chỉ số: PAR INDEX, SIPAS, PCI, PAPI và công bố kết quả đánh giá xếp loại công tác CCHC năm 2021. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tỉnh, dự và phát biểu kết luận hội nghị.
Về kết quả xếp hạng các chỉ số năm 2021 của tỉnh, Chỉ số PCI tăng 1 bậc so với năm 2020, xếp 38/63 tỉnh thành (xếp 9/13 tỉnh, thành ĐBSCL; Chỉ số PAPI đạt 42,16 điểm giảm 1,61 điểm và xếp 33/63 tỉnh, thành, giảm 6 bậc so với năm 2020; Chỉ số PAR INDEX đạt 86,77 điểm (tăng 2,26 điểm so với năm 2020) và xếp thứ 27/63 tỉnh thành (tăng 1 bậc), xếp thứ 4/13 tỉnh, thành ĐBSCL; Chỉ số SIPAS tỉnh đạt 8,46 điểm, tăng 0,35 điểm, đồng xếp hạng 50/63 tỉnh, thành.
Về kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ngành, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, UBND cấp huyện năm 2021 được đánh giá là có nhiều tiến bộ, số lượng đơn vị xuất sắc tăng so với năm 2020. Cụ thể, nhóm các sở, ngành có 19 đơn vị, trong đó 14 đơn vị xếp loại xuất sắc (tăng 9 đơn vị so với năm 2020); 4 đơn vị xếp loại tốt (giảm 10 đơn vị so với năm 2020); 1 đơn vị xin ý kiến không xếp hạng do điều chỉnh điểm chuẩn tạm thời trong năm 2021. Nhóm các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh có 12 đơn vị, trong đó 4 đơn vị xếp loại xuất sắc, tăng 2 đơn vị so với năm 2020; 2 đơn vị xếp loại tốt, giảm 3 đơn vị so với năm 2020; 1 đơn vị xin ý kiến Hội đồng không xếp hạng do điều chỉnh điểm chuẩn tạm thời trong năm 2021; 5 đơn vị mới tham gia đánh giá năm đầu tiên, xin ý kiến hội đồng không xếp hạn do có nhiều mục điều chỉnh điểm chuẩn tạm thời trong năm 2021. Nhóm các đơn vị sự nghiệp tỉnh có 7 đơn vị, trong đó 5 đơn vị xếp loại tốt; 2 đơn vị xếp loại khá. Nhóm các huyện, thị xã và thành phố có 8 đơn vị, trong đó 5 đơn vị xếp loại xuất sắc, tăng 5 đơn vị so với năm 2020; 3 đơn vị xếp loại tốt, giảm 2 đơn vị so với năm 2020.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế mà các sở, ngành, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, UBND cấp huyện cần khắc phục. Đó là một số cơ quan tham mưu thiếu sự chủ động trong triển khai thực hiện Bộ chỉ số CCHC nên gây lúng túng cho các cơ quan, đơn vị; các mô hình, sáng kiến cung cấp thông tin còn ít nên khó đánh giá thực chất. Mặt khác, một số đơn vị còn chạy theo thành tích, chấm điểm rất cao nhưng chưa cung cấp đủ văn bản, hồ sơ để minh chứng cho công việc đã làm; một số đơn vị chưa chủ động nghiên cứu các quy định, đồng thời chưa chủ động liên hệ với cơ quan phụ trách để được hướng dẫn nên kết quả phản ánh đôi khi chưa đúng với thực tế…
Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh đánh giá các kết quả đạt được đã cho thấy công tác CCHC của tỉnh có những chuyển biến tích cực, hiệu quả trên các lĩnh vực, thể hiện công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm, quán triệt thực hiện, nhất là trong việc xây dựng chính quyền thân thiện, chính quyền điện tử và chuyển đổi số, đã đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và phục vụ Nhân dân.
Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các ngành, địa phương căn cứ vào kết quả chỉ số CCHC hàng năm, tập trung chỉ đạo rà soát, xác định rõ những điểm mạnh cũng như những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC của đơn vị mình, làm rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức; đồng thời, đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục, bảo đảm nhiệm vụ CCHC được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Việc này phải hoàn thành và gửi về Sở Nội vụ chậm nhất vào ngày 22-6; giao Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo và xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế để trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 7.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các cấp, các ngành phải chuyển đổi tư duy từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”; lấy người dân và doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm phục vụ. Xem việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ, hướng dẫn, tạo môi trường tốt cho doanh nghiệp hoạt động là trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức...
- Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu thực hiện công tác CCHC năm 2021; cho 11 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC; cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021.