CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Hòa Bình: Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, quyết tâm nâng cao chỉ số PCI

Năm 2021, chỉ số PCI tỉnh Hòa Bình đạt 57,16 điểm, đứng thứ 62/63 tỉnh, thành phố; đứng thứ 13/14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Đây là điểm số thấp nhất trong 5 năm trở lại đây của địa phương này.
Cụ thể, trong 10 chỉ số thành phần thì có tới 8 chỉ số của tỉnh Hòa Bình giảm điểm gồm: Gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai; tính minh bạch; chi phí không chính thức; chi phí thời gian; cạnh tranh bình đẳng; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.
Trong đó, tính minh bạch là một trong những chỉ số sụt giảm lớn nhất cả về điểm số và thứ hạng; được 4,99 điểm (thấp nhất trong 10 chỉ số thành phần). Chỉ số PCI giảm sâu cả về điểm số và thứ hạng, kết quả cải thiện môi trường cạnh tranh của tỉnh Hòa Bình đã không đạt mục tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra.
Đánh giá về nguyên nhân chỉ số PCI giảm trong năm 2021, tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh Hòa Bình vừa được UBND tỉnh tổ chức, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong việc cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua.
Trong đó, năm 2021, tỉnh chịu tác động của dịch COVID-19 dẫn đến nhiều nội dung công việc phải giãn, hoãn, không thực hiện được, trong đó có cả những dự án thu hút đầu tư. Đến tháng 9 mới ban hành được quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, đã kéo theo một số việc chậm.
Tuy nhiên ngoài nguyên nhân khách quan, UBND tỉnh đánh giá: những hạn chế, yếu kém của PCI năm 2021 được xác định chủ yếu do nguyên nhân chủ quan. Trong đó, người đứng đầu một số sở, ngành, địa phương chưa nhận diện được trách nhiệm của cơ quan đơn vị mình trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh cấp tỉnh.
Việc rà soát, xây dựng, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) chưa thực chất; mối quan hệ giữa các ngành, địa phương trong liên thông giải quyết TTHC, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp chưa được thường xuyên, kịp thời, hiệu quả không cao.
Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, thiếu tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc; trình độ, tính chuyên môn chưa cao, còn tình trạng kéo dài thời gian xử lý, cố tình gây khó khăn cho doanh nghiệp...
Tham gia cuộc họp, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã đề nghị UBND tỉnh cần công khai, minh bạch các dự án đầu tư, ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và triển khai dự án.
Với những hạn chế được chỉ ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh đã yêu cầu, các sở, ngành, huyện, thành phố phải có báo cáo đánh giá cụ thể về từng chỉ tiêu thành phần theo phân công nhiệm vụ; chậm nhất trong vòng một tháng phải gửi báo cáo về sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo lên UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thực hiện thanh tra về những điểm nghẽn trong thực thi công vụ về việc thực hiện thủ tục đầu tư và việc cấp quyền sử dụng đất. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có trách nhiệm báo cáo những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong hoạt động và đề xuất ý kiến lên UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải quyết tâm thay đổi tư duy, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ để thực hiện tốt CCHC, nâng cao chất lượng công vụ. Các sở, ngành, huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện để từng bước cải thiện các chỉ số thành phần.