CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Hòa Bình - Ý kiến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao thứ bậc chỉ số PCI

Thay đổi nhận thức cách tiếp cận với chỉ số năng lực cạnh tranh.
PCI năm 2013 của tỉnh bị đánh giá ở mức thấp. Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên địa bàn tỉnh có tình trạng không am hiểu thấu đáo về chỉ số PCI, nhiều người cho rằng, PCI là việc của ngành chức năng. Như vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền để có nhận thức đầy đủ về chỉ số PCI, xác định rõ, nâng cao thứ bậc chỉ số PCI là trách nhiệm và việc làm thường xuyên, lâu dài của các ngành, chính quyền các cấp, cán bộ, công chức, cả cộng đồng doanh nghiệp tỉnh. Đánh giá thực chất những yếu kém trong việc tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển SK-KD, đề xuất và triển khai những giải pháp cụ thể khắc phục, phấn đấu xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh hướng đến sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.
Tiếp tục duy trì và cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai.
Chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh được đánh giá ở trên mức trung bình so với các tỉnh. Để duy trì và cải thiện chỉ số này, Sở TN&MT đã tham mưu và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh thường xuyên rà soát quy hoạch SDĐ, bảo đảm có kế hoạch SDĐ tương đối ổn định, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch, xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin thích hợp về đất đai gắn với quy hoạch xây dựng, quy hoạch các KCN, CCN, giúp các doanh nghiệp dễ tiếp cận với đất đai, yên tâm, chủ động đầu tư, SX-KD. Rà soát khung giá đất, xây dựng cơ chế tài chính và quy chế phối hợp bồi thường hỗ trợ và tái định cư bảo đảm phù hợp với thị trường và người bị thu hồi đất được đền bù thỏa đáng. Triển khai các giải pháp rút ngắn thời gian cấp GCN QSD đất từ 60 ngày xuống còn 30 ngày, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng có quyền SDĐ.
Phối hợp đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Các doanh nghiệp của tỉnh có xuất phát điểm thấp, trình độ, năng lực quản trị doanh nghiệp còn yếu, chất lượng lao động thấp, chưa hiểu toàn diện, đúng và đầy đủ về chỉ số PCI. Để nâng cao chỉ số PCI, Hội DNN&V tỉnh tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức các hội nghị, hội thảo theo chuyên đề, lĩnh vực; thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp; đề xuất với lãnh đạo tỉnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các thủ tục về thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng, tạo môi trường kinh doanh ngày càng cởi mở, minh bạch, thuận tiện, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển SXKD.

Theo báo Hoà Bình

Ngày 31/08/2014