CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

HỘI NGHỊ BÁO CÁO CHỈ SỐ PCI 2013 TỈNH BÌNH THUẬN

Ngày 14/5/2014 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị nghe báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2013).
Tham dự hội nghị có Ông Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Ông Lê Tiến Phương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Nguyễn Ngọc, UVBTVTU, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Ông Nguyễn Thành Tâm, UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Huỳnh Thanh Cảnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Trương Quang Hai, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; Bí thư và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện lãnh đạo các Hiệp hội và lãnh đạo 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Báo Bình Thuận; Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận;
Hội nghị đã nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chỉ số PCI 2013.
Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Cục Thuế tỉnh; Thanh Tra tỉnh và đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Du lịch; Hiệp hội Nước mắm; Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân báo cáo tham luận theo nội dung công văn số 1529/UBND-KTN, ngày 07/5/2014 của UBND tỉnh. Nội dung các tham luận bám khá sát những tồn tại, hạn chế trong PCI 2013 của tỉnh để làm rõ nguyên nhân, kiến nghị các giải pháp khắc phục, cải thiện PCI 2014.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc nói rõ thêm về những vấn đề liên quan mà Hiệp hội và Doanh nghiệp kiến nghị tại hội nghị.
Ông Lê Tiến Phương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị.
Văn phòng UBND tỉnh sẽ ra thông báo Kết luận hội nghị của Chủ tịch UBND tỉnh.
Sau hội nghị này, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Bình Thuận sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp cải thiện Chỉ số PCI 2014; đồng thời tập hợp hình ảnh, tài liệu của Bình Thuận triển khai PCI 2013