The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Hội thảo đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh Cà Mau và các giải pháp cải thiện

Sáng ngày 27/5/2014, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh Cà Mau và các giải pháp cải thiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng cùng chủ trì hội thảo.
Năm 2013, trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh Cà Mau đạt 53,8 điểm, tăng nhẹ 0,04 điểm so với năm 2012. Trong đó, có 6 chỉ số thành phần đều được cải thiện tăng điểm như: tiếp cận đất đai, chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước, chi phí không chính thức… Môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã từng bước được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi và thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư.
Tuy nhiên, từ điểm số PCI của tỉnh Cà Mau cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh và sức cạnh tranh còn nhiều hạn chế, chưa được cải thiện đáng kể. Hai năm liên tiếp (2012, 2013) PCI tỉnh Cà Mau đều bị giảm hạng. Năm 2013, PCI tỉnh Cà Mau đứng thứ 56/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 13/13 tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, rơi vào nhóm các tỉnh có chỉ số PCI tương đối thấp.
Trước tình hình đó, tỉnh Cà Mau đã xây dựng Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến năm 2020, nhằm nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của tỉnh, xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đã, đang và sẽ tham gia đầu tư kinh doanh; tạo động lực, thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện PCI tỉnh Cà Mau.
Tại hội thảo, các đại biểu đại diện VCCI và các Sở, ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đã tập trung đánh giá, làm rõ kết quả chỉ số PCI của Cà Mau năm 2013, phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến các chỉ số giảm điểm cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện thứ hạng PCI của tỉnh trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng đề nghị các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tập trung phân tích điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tìm ra nguyên nhân và đề ra những giải pháp khắc phục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật, làm cơ sở cho Cà Mau đề ra những giải pháp tích cực nhằm thu hút đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, điều đó cũng chính là cải thiện chỉ số PCI của tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.
NT