CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Hội thảo nâng cao năng lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ ngành chè Hà Giang

Hội thảo nhằm mục đích đánh giá chất lượng dịch vụ, mức độ cung cấp dịch vụ cũng như mức độ thỏa mãn các loại hình dịch vụ trong chuỗi giá trị chè; đề xuất các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng các dịch vụ ngành chè để phát triển ngành chè Hà Giang trong thời gian tới. Hội thảo được nghe đại diện SNV trình bày về nâng cao năng lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ ngành chè; kết quả đánh giá các dịch vụ chè ở Hà Giang để các đại biểu có một cách nhìn tổng quan về chất lượng dịch vụ nói chung cũng như mức độ thỏa mãn dịch vụ trong ngành chè hiện nay tại các vùng dự án, từ đó đưa ra những đề xuất, cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận, chia sẽ xung quanh các vấn đề như: Thực trạng cung cấp các dịch vụ ngành chè trong những năm vừa qua; làm cách nào để các doanh nghiệp, HTX và người dân có thể tiếp cận vốn tín dụng để đầu tư vào sản suất chè; giải pháp để nâng cao sản lượng, chất lượng và giá thành của chè hiện nay...

Lê Lâm, Citinews, ngày 14/10/2014