The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Huế lấy ý kiến doanh nghiệp về chất lượng điều hành kinh tế của các sở ngành

Chiều 10/7, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo về kế hoạch triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và địa phương thuộc tỉnh năm 2020.
Theo Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng các sở, ban, ngành và địa phương về chất lượng điều hành kinh tế và đóng góp vào việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp.
Huế lấy ý kiến của doanh nghiệp về chất lượng điều hành kinh tế các sở ngành  - Ảnh 1.
Trên cơ sở đó, bộ chỉ số DDCI được xây dựng với mục đích kép: Trao quyền cho doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp địa phương đóng góp tiếng nói và thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh, đồng thời đặt các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế vào tâm thế thường trực cải cách và nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Hệu quả đánh giá DDCI năm 2019 đã góp phần tăng 10 bậc xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thừa Thiên Huế (từ vị trí 30 lên 20). Thấy được lợi ích trong việc xây dựng và triển khai bộ chỉ số DDCI, năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai bộ chỉ số DDCI thông qua việc ghi nhận ý kiến, đánh giá, phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế về chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ban ngành và địa phương trong năm 2020. Cuộc khảo sát được triển khai trên quy mô toàn tỉnh và do một đơn vị nghiên cứu độc lập tiến hành.
Các điểm mới trong đánh giá DDCI 2020 là câu hỏi khảo sát được thay đổi dựa trên ý kiến của doanh nghiệp khảo sát và kết quả đánh giá PCI 2019. Từ đó, kết quả đánh giá DDCI 2020 phản ánh thực tế hơn công tác điều hành kinh tế của sở, ban ngành và địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2020.
Đối tượng khảo sát DDCI bao gồm: Các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi chung là doanh nghiệp). Đối tượng được khảo sát bao gồm nhóm các sở, ban ngành, nhóm UBND cấp huyện, nhóm các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn và đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng.
Thời gian tổ chức khảo sát từ ngày 1/8/2020 đến ngày 15/10/2020, phương án khảo sát là khảo sát online (20%) và khảo sát phỏng vấn trực tiếp (80%). Kết quả khảo sát DDCI 2020 sẽ được công bố từ ngày 1 đến ngày 10/1/2021.
Theo ETime