The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Khánh Hòa: Khẩn trương xây dựng Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở

Ngày 28-11, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình triển khai xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố (Bộ chỉ số DDCI) của tỉnh.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, việc xây dựng và triển khai Bộ chỉ số DDCI trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự đồng bộ, thúc đẩy những nỗ lực mới của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền trong tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, cải thiện vị trí thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh. Để hoàn thiện Bộ chỉ số DDCI, các địa phương, đơn vị phải xây dựng đề án; đánh giá, phân tích; thuê khảo sát độc lập của các chuyên gia…
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân thống nhất với đề xuất của các sở, ngành về kinh phí thực hiện, về việc triển khai đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện. Ông yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa (VCCI Khánh Hòa) khẩn trương triển khai các thủ tục xây dựng Bộ chỉ số DDCI.