The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Khánh Hòa: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sáng 25-8, đoàn kiểm tra số 1 của tỉnh Khánh Hòa đi kiểm tra toàn diện công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đại diện đoàn kiểm tra làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đại diện đoàn kiểm tra kết luận.

Từ giữa tháng 12-2022 đến giữa tháng 7-2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 6.688 hồ sơ, giải quyết đúng và sớm hạn 6.495 hồ sơ, chỉ có 6 hồ sơ quá hạn, còn lại đang giải quyết. Sở tiếp nhận 6.183 hồ sơ trực tuyến, đạt 92,44% tổng số hồ sơ. Sở đã tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tham mưu thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; đưa vào vận hành hệ thống đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 100% văn bản điện tử có chữ ký số cơ quan và lãnh đạo cơ quan… Sở kiến nghị UBND tỉnh sớm giao kế hoạch biên chế công chức năm 2023 cho sở; sớm tổ chức thi tuyển công chức hành chính trong năm 2023.
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm vieejc với đoàn kierm tra.
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với đoàn kiểm tra.

Đại diện đoàn kiểm tra đánh giá cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến của sở; ghi nhận các khó khăn, kiến nghị; đồng thời đề nghị sở tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu về công tác cải cách hành chính; tiếp tục tham mưu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh; tích cực phối hợp giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực đầu tư; chú ý thao tác xử lý trên phần mềm một cửa điện tử và giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quan tâm công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC điện tử và ký số, xử lý văn bản điện tử; rà soát nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh…