The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Kiên Giang: Công bố vận hành “Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp”

Tỉnh Kiên Giang long trọng làm lễ công bố vận hành “Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang”.