CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Kon Tum: Nỗ lực cải thiện chỉ số PCI

Trước thực trạng chỉ số PCI của tỉnh nhiều năm liên tiếp chỉ được xếp ở nhóm trung bình trên bảng xếp hạng của cả nước, ngay từ những năm 2009, UBND tỉnh Kon Tum đã xây dựng và thực hiện nhiều chính sách nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh theo đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”.
Nỗ lực cải thiện PCI
Ngoài việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các sở, ban ngành, tập trung chấn chỉnh kỷ cương hành chính, nâng cao trình độ, nhận thức và kỹ năng của đội ngũ cán bộ công chức để tăng cường hỗ trợ cho DN, tỉnh Kon Tum cũng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ DN một cách thiết thực như: công khai các cơ chế, chính sách của tỉnh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động… Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh cũng đã tổ chức nhiều buổi đối thoại trực tiếp để lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của DN và hiệp hội DN tỉnh. Qua đó hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của DN. Hàng năm, UBND tỉnh phối hợp với VCCI để tổ chức hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm rút kinh nghiệm, kiểm điểm và đề ra giải pháp cho thời gian tới.
Nhờ những chính sách đồng bộ đã được triển khai, môi trường đầu tư của tỉnh Kon Tum đã có nhiều cải thiện, sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương trong Tỉnh đã được thể hiện thông qua phản ánh của các DN và kết quả chỉ số PCI 2013 vừa được công bố, với vị trí số 44 trên bảng xếp hạng của cả nước, tăng 15 bậc so với năm 2012.
Mặc dù thứ hạng của Kon Tum trên bảng xếp hạng PCI 2013 đã có sự thay đổi khá lớn, tuy nhiên, với nhận thức rõ rằng để được lên hạng đã khó, giữ vững và cải thiện thứ hạng càng khó hơn. UBND tỉnh Kon Tum đã cụ thể hóa quyết tâm phấn đấu đến năm 2015 nâng chỉ số PCI của tỉnh vào nhóm xếp hạng khá của cả nước, bằng việc ban hành Kế hoạch hành động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến năm 2015.
Theo đó, trong thời gian tới, công tác đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo công khai minh bạch và hạn chế tình trạng lạm thu, nhũng nhiễu, trục lợi cá nhân; giảm chi phí không chính thức DN phải bỏ ra trong quá trình đầu tư kinh doanh vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của các sở ban ngành, UBND các huyện, TP trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Kon Tum sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và xử lý thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường phổ biến các quy hoạch, chiến lược phát triển của tỉnh và các thông tin cần thiết cho hoạt động kinh doanh của DN trên các trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành; Tập trung hơn nữa trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn của cán bộ công chức trong việc xúc tiến, cấp phép và hỗ trợ đầu tư.
Tỉnh cũng sẽ tăng cường các công tác hỗ trợ DN, thông qua việc đẩy mạnh hợp tác đào tạo lao động theo nhu cầu sử dụng của DN, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng lao động trên địa bàn. Lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, TP sẽ là tấm gương đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò quản lý, điều hành của mình thông qua công tác giám sát, đánh giá đầu tư, tham gia các sự kiện, hội nghị, đối thoại DN để nắm được những khó khăn, vướng mắc DN gặp phải, từ đó đề xuất hướng giải quyết, tháo gỡ. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ.
Với những kết quả đã đạt được trong năm 2013 cùng với sự quyết tâm của toàn thể lãnh đạo, cán bộ tỉnh, hy vọng năm 2014 và những năm tiếp theo Kon Tum sẽ từng bước nâng cao hơn nữa vị thứ của mình trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.

Theo Nguyễn Phước PTQ News ngày 02/12/2014