CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Lai Châu: Cải thiện môi trường đầu tư nòng cốt là các cơ quan chuyên môn

Tỉnh quán triệt các cấp, ngành phải vào cuộc và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải quyết tâm CCHC, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.
Trong năm 2019, tỉnh thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; Thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp.
Trong năm 2019, tỉnh thành lập, đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và thành lập HHDN tỉnh để phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp.
Những năm qua, bằng nhiều giải pháp quyết liệt, UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, cụ thể như: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác nâng cao chỉ số PCI của tỉnh; Thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; Thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp.
Cùng với đó, tỉnh chú trọng giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư.
Nhờ vậy, công tác thu hút đầu tư và đầu tư trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực. Trong năm 2019, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn đến nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát và đề xuất các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh Lai Châu, điển hình như: Tập đoàn Vingroup, SunGroup, FLC, Hiệp hội kinh tế - văn hoá Hàn Quốc, Tập đoàn Quế Lâm, Công ty NaFood Tây Bắc, Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam, Tập đoàn Phú Thái,...
Được biết, để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1378/KH-UBND ngày 8/7 về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2020. Tỉnh đặt mục tiêu tăng điểm tất cả các chỉ số thành phần, đưa chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm trung bình của cả nước năm 2020.
Theo đó, tỉnh Lai Châu xác định việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, quan trọng phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, doanh nghiệp. Trong đó, tỉnh xác định vai trò nòng cốt là các cơ quan chuyên môn có chức năng. Tỉnh đưa ra những giải pháp cải thiện từng chỉ số thành phần phải gắn với các chỉ tiêu cụ thể cấu thành lên mỗi chỉ số thành phần đó, mỗi chỉ tiêu cụ thể gắn với từng cơ quan chủ trì, đầu mối thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu yêu cầu các cơ quan triển khai hoạt động cải thiện chỉ số PCI phải ưu tiên tính trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tế, có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, mang tính khả thi cao. Để đạt mục tiêu đề ra, các cấp, các ngành phải vào cuộc và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nâng cao nhận thức, quyết tâm cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; Tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển.
Vừa qua, tỉnh Lai Châu cũng đã phê duyệt và công bố Bộ chỉ số DDCI Lai Châu năm 2020 để khảo sát, đánh giá năng lực điều hành, xếp hạng chỉ số cạnh tranh của 23 sở, ban, ngành, 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy sự cạnh tranh, thi đua trong nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, từng bước thay đổi tư duy, cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền.