The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Lai Châu tạo thuận lợi tiếp cận đất đai

Trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu (TNMT)đã triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để cùng tỉnh quyết tâm kiến tạo môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI.
Theo đó, ngành tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện rút ngắn 35% thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai, thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua Trung tâm Phục vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC về đất đai. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức công bố, công khai quỹ đất chưa sử dụng, nhằm minh bạch hóa tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Ông Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở TNMT Lai Châu cho biết, Sở luôn chủ động, tích cực phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố giải quyết kịp thời các thủ tục giao đất, cho thuê đất, góp phần đẩy mạnh việc thu hút đầu tư. Đồng thời, thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người dân, doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến, giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư.
“Sở đã tham mưu UBND tỉnh quyết định điều chỉnh giảm giá đất thương mại, dịch vụ còn 70% giá đất ở có cùng vị trí (giảm 10%) và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ giảm còn 50% giá đất ở có cùng vị trí (giảm 30%). Đây chính là cơ hội để các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào Lai Châu trong giai đoạn tới”, Giám đốc Sở TNMT Lai Châu thông tin.
Để tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nhiệp đang sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Sở TNMT Lai Châu đã chỉ đạo rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với quy định từ 30 ngày xuống còn 24 ngày và thực hiện đồng thời việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Sở TNMT Lai Châu đã uỷ quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Sở, qua đó đã giảm bớt được khâu trung gian cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận.
Theo lãnh đạo Sở TNMT Lai Châu, để kịp thời phối hợp, hỗ trợ và giải quyết những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ giải phóng mặt bằng và các vướng mắc về đất đai. Trong đó. Sở Tài nguyên và Môi trường làm thành viên thường xuyên nắm bắt thông tin, đề xuất, kiến nghị của các nhà đầu tư.