The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Lâm Đồng: Rà soát việc thực hiện giải pháp khắc phục chỉ số PCI

Ngày 10/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi họp rà soát việc thực hiện giải pháp khắc phục chỉ số PCI, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi họp rà soát việc thực hiện giải pháp khắc phục chỉ số PCI

Đồng chí Hoàng Việt Lâm – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo về nội dung cải thiện Chỉ số chi phí gia nhập thị trường
Báo cáo tình hình thực hiện các giải pháp khắc phục các chỉ số PCI năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: Theo kết quả công bố PCI năm 2022, tỉnh Lâm Đồng xếp ở vị trí 17/63 tỉnh thành với 67,62 điểm (tăng 0,45 điểm và giảm 2 bậc so với năm 2021. Trong kết quả 10 chỉ số thành phần của Lâm Đồng, có 6 chỉ số được cải thiện, có xu hướng chuyển biến tích cực, cụ thể: 5 chỉ số tăng điểm và tăng thứ hạng: (1) Chỉ số tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất; (2) Chỉ số tính minh bạch, (3) Chỉ số chi phí thời gian, (4) Chỉ số Chi phí không chính thức, (5) Chỉ số tính năng động và tiên phong của chính quyền; 1 chỉ số tăng điểm nhưng giảm thứ hạng; gồm: (6) Chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự đạt 8,18 điểm, tăng 0,19 điểm, giảm 4 bậc nhưng xếp ở vị trí cao 6/63 tỉnh thành.
Ông Huỳnh Ngọc Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo tình hình cải thiện Chỉ số tiếp cận đất đai
Đồng chí Huỳnh Ngọc Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo tình hình cải thiện Chỉ số tiếp cận đất đai
PCI Lâm Đồng năm 2022 có 4 chỉ số giảm điểm và giảm thứ hạng: (1) Chỉ số chi phí gia nhập thị trường, (2) Chỉ số cạnh tranh bình đẳng, (3) Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, (4) Chỉ số đào tạo lao động.
Ông Huỳnh Minh Hải – Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông, báo cáo về tình hình cải thiện Tính minh bạch trên website của tỉnh
Đồng chí Huỳnh Minh Hải – Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông, báo cáo về tình hình cải thiện Tính minh bạch trên website của tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành có nội dung trong các chỉ số thành phần xếp hạng PCI đã báo cáo nguyên nhân và các giải pháp trong việc khắc phục những hạn chế dẫn đến các chỉ số thành phần trong các chỉ số xếp hạng PCI bị ảnh hưởng.
Bà Phạm Thị Minh Hiền – Giám đốc Trung tâm Hành chính công, báo cáo về hoạt động dịch vụ công trực tuyến trong chỉ số Chi phí thời gian
Đồng chí Phạm Thị Minh Hiền – Giám đốc Trung tâm Hành chính công, báo cáo về hoạt động dịch vụ công trực tuyến trong chỉ số Chi phí thời gian
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp, nhấn mạnh: Phải xác định rõ việc tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính hằng năm và cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).
Ông Trần Hồng Quyết - Giám đốc Sở Nội vụ, báo cáo về nội dung cải thiện chỉ số Chi phí không chính thức và chỉ số Tính năng động và tiên phong của chính quyền
Đồng chí Trần Hồng Quyết - Giám đốc Sở Nội vụ, báo cáo về nội dung cải thiện chỉ số Chi phí không chính thức và chỉ số Tính năng động và tiên phong của chính quyền
Các sở ngành đã được giao từng mốc nội dung chỉ số theo Kế hoạch 8552/KH-UBND, ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh. Việc nâng cao chỉ số PCI là trách nhiệm của ngươi đứng đầu các sở ngành và địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp để tăng điểm, tăng vị trí xếp hạng của 10 chỉ số thành phần trong bộ chỉ số PCI về các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách; nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của cơ quan nhà nước; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức kinh tế…
Ông Nguyễn Quang Tuyến – Giám đốc Sở Tư pháp, báo cáo tình hình cải thiện chỉ số Thiết chế pháp lý
Đồng chí Nguyễn Quang Tuyến – Giám đốc Sở Tư pháp, báo cáo tình hình cải thiện chỉ số Thiết chế pháp lý
Các chỉ số thành phần của PCI được đánh giá thông qua khảo sát, kiểm chứng cách làm việc của các cơ quan nhà nước. Tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo đề ra giải pháp khắc phục… Các sở, ngành, địa phương có quan tâm đến việc chỉ đạo điều hành giữ vững kỷ luật kỷ cương để giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện chỉ số PCI; nhưng, do chưa quan tâm đầy đủ để cải thiện từng chỉ số thành phần. Nếu kéo dài tình trạng này thì khó có giải pháp căn cơ, bền vững, bài bản để cải thiện chỉ số. Do đó, các sở ngành địa phương cần nghiên cứu kỹ báo cáo PCI chung và riêng của tỉnh để đưa vào kế hoạch của ngành của địa phương và đề ra kế hoạch cụ thể nâng cao chỉ số này…
Ông Hoàng Trọng  Hiền – Giám đốc Sở Công thương, báo cáo về tình hình cải thiện chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Đồng chí Hoàng Trọng Hiền – Giám đốc Sở Công thương, báo cáo về tình hình cải thiện chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Đồng chí Võ Ngọc Hiệp đưa ra một số dẫn chứng cho việc thiếu minh mạch, chủ yếu là do các thông tin không được đăng tải kịp thời lên website, đặc biệt là các nội dung về đất đai... khiến cho chỉ số về tính minh bạch bị ảnh hưởng… Mặc dù, theo tiêu chuẩn của ngành hay quy định của nhà nước là tốt, nhưng cảm nhận của doanh nghiệp là chưa tốt cũng vẫn bị ảnh hưởng. Vì nguyên tắc đánh giá PCI là khảo sát doanh nghiệp, điều tra chọn mẫu, nên muốn tỷ lệ chọn mẫu tốt cao hơn thì cần làm đầy đủ và tốt hơn.
Bà Lê Thị Thêu – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, báo cáo về nội dung cải thiện chỉ số Đào tạo lao động
Đồng chí Lê Thị Thêu – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, báo cáo về nội dung cải thiện chỉ số Đào tạo lao động
Quan điểm nâng cao PCI và các chỉ số khác gắn liền với hiệu lực hiệu quả làm việc của các cơ quan nhà nước, đảm bảo môi trường thuận lợi, lành mạnh, an toàn… giảm và tiến tới chấm dứt tình trạng nhũng nhiễu. Công khai minh bạch hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước… Việc cải thiện các chỉ số phải cải thiện tất cả các mặt, các chỉ số chứ không riêng các chỉ số bị ảnh hưởng… Đặc biệt tập trung vào những tồn tại hạn chế để tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, chứ không chỉ cải thiện vị thứ.
Ông Bùi Văn Kính - Phó Cục trưởng Cục Thuế, báo cáo về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp
Đồng chí Bùi Văn Kính - Phó Cục trưởng Cục Thuế, báo cáo về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Kết quả thực tiễn mới là quan trọng, nên từng ngành, từng đơn vị, địa phương trên cơ sở hiện trạng đánh giá định tính và định lượng theo từng chỉ số thành phần của ngành và địa phương để xác định mình ở đâu trong bảng xếp hạng, xác định các giải pháp cụ thể để cải thiện điểm số, thứ hạng PCI gởi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở KHĐT tổng hợp, đề xuất mục tiêu với từng chỉ số thành phần của từng ngành để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Ông Bùi Đức Thịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, báo cáo tình hình cải thiện chỉ số thành phần về an ninh trật tự
Đại tá Bùi Đức Thịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, báo cáo tình hình cải thiện chỉ số thành phần về an ninh trật tự

Theo Báo Lâm Đồng