The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Lạng Sơn: Khai trương Cổng thông tin dữ liệu đất đai

Ngày 12/1, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ khai trương trực tuyến Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh. Dự lễ khai trương có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện UBND các huyện, thành phố tại 12 điểm cầu trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, việc khai trương Cổng thông tin dữ liệu đất đai nhằm nâng cao chỉ số năng lực canh tranh PCI cấp tỉnh trong năm tới và những năm tiếp theo, tăng tính công khai, minh bạch trong việc cung cấp thông tin để người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin quy hoạch, thông tin đất đai của tỉnh trên Cổng thông tin dữ liệu đất đai.
Theo đó, thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ và Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 392/QĐ-UBND, ngày 26/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0.
Sau khi xem xét Tờ trình số 2619/TTr-STTTT, ngày 22/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc xin chủ trương thí điểm triển khai xây dựng Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh; Căn cứ thực tế tại địa phương, ngày 29/12/2021, UBND tỉnh có văn bản số 5755/VP-KGVX về việc đồng ý triển khai thí điểm xây dựng Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn.
Xét năng lực, nguồn lực và sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp đã phát triển trên thị trường được ứng dụng hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tham mưu đề xuất lựa chọn Liên danh Công ty TNHH VKX (đơn vị trực thuộc Tập đoàn VNPT) - Viễn thông Lạng Sơn để triển khai xây dựng Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn gồm trang Web và ứng dụng di động (App mobile), với 3 nhóm chức năng riêng dành cho cán bộ quản trị; chuyên viên; công dân, doanh nghiệp, tổ chức.
Cổng thông tin khai thác cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn xây dựng trên nền tảng webase tích hợp bản đồ số nhiều lớp (nhiều loại đất) và ứng dụng điện thoại thông minh (app mobile) đáp ứng lượng truy cập khoảng 10.000 lượt/ngày, phục vụ tra cứu thông tin chi tiết đất đai (loại đất, diện tích, chủ sử dụng, số thửa, vị trí,…); thông tin quy hoạch về thửa đất; thanh toán thông qua các ví điện tử, ngân hàng trong nước và các kênh thoanh toán khác.
Xây dựng nền tảng ứng dụng số: ứng dụng số nghiệp vụ tra cứu thông tin quy hoạch, thông tin đất đai có thu phí; ứng dụng số tương tác cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân.
Phát triển, cung cấp dịch vụ số: dịch vụ số cho doanh nghiệp, cá nhân đầu tư tại địa phương; dịch vụ số cho cơ quan nhà nước.
Xây dựng, tích hợp và phát triển kênh tương tác: App cho thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng; cổng, trang thông tin điện tử; tin nhắn; tích hợp IOC.
Về quy mô, phạm vi sử dụng, Cổng thông tin khai thác cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh sẽ là điểm phục vụ cho các đối tượng chính là Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ban, ngành có liên quan; Văn phòng đăng ký sử dụng đất các huyện, thành phố; người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu khai thác, cung cấp thông tin về đất đai, thông tin quy hoạch sử dụng đất. Cổng thông tin khai thác cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh đi vào hoạt động mang ý nghĩa lớn, thể hiện sự quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh trong việc xây dựng một chính quyền phục vụ người dân và vì người dân.
Cổng thông tin khai thác cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy chuyển đổi số, tạo ra những thay đổi đột phá trong hoạt động của chính quyền tỉnh và là bước đi quan trọng của quá trình chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.
Công dân, tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ quản lý có thể truy cập Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn tại website: https://datdai.langson.gov.vn hoặc ứng dụng di động LANGSON.LIS để tra cứu thông tin về bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thông tin về các thửa đất một cách dễ dàng và chính xác.
Công dân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng sẽ có nhiều hình thức thanh toán như: chuyển khoản, Mobille money, các ví điện tử: VNPT PAY, Momo, Viettel pay để hỗ trợ việc tính phí xem thông tin chi tiết thửa đất.