CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Lạng Sơn: Quản lý thị trường đứng thứ 6 chỉ số “chi phí không chính thức”

Trong Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI) năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn - thực hiện khảo sát đánh giá từ phía cộng đồng doanh nghiệp, Cục Quản lý thị trường (QLTT) được doanh nghiệp đánh giá đứng thứ 6/24 sở, ngành trên địa bàn về chỉ số “chi phí không chính thức”.

Ngày 7/3/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND triển khai thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn (bộ chỉ số DDCI). Theo đó, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn là một trong số 24 sở, ban, ngành cấp tỉnh trên địa bàn được đánh giá, khảo sát trong năm 2020 dưới góc nhìn từ phía cộng đồng doanh nghiệp.

Đây là năm đầu tiên QLTT Lạng Sơn có tên trong danh sách các sở, ngành tại Lạng Sơn được đánh giá, xếp hạng và điểm số DDCI tổng thể chung của QLTT vẫn đạt thấp. Tuy nhiên, một số chỉ số DDCI thành phần của Cục QLTT Lạng Sơn có liên quan đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp, lại đạt được điểm số tương đối cao. Chẳng hạn, điểm chỉ số thành phần về “chi phí không chính thức” trong bộ chỉ số DDCI của Lạng Sơn, Cục QLTT được doanh nghiệp chấm điểm 6,90 so với điểm trung vị là 6,47, xếp thứ 6/24 sở, ban, ngành. Hay chỉ số thành phần “vai trò người đứng đầu”, Cục QLTT Lạng Sơn cũng được doanh nghiệp đánh giá đứng thứ 13/24 sở, ban, ngành... Điều này cho thấy, bước đầu đã có những tín hiệu phản hồi tích cực từ phía doanh nghiệp về những nỗ lực của Cục QLTT Lạng Sơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, cũng như công tác phối kết hợp với các sở, ngành... có liên quan trong thực thi công vụ, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại địa bàn.

Lạng Sơn: Quản lý thị trường đứng thứ 6 chỉ số “chi phí không chính thức”
Quản lý thị trường Lạng Sơn kiểm tra, xử lý kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh NQ

Để có kết quả xếp thứ 6/24 về chỉ số “chi phí không chính thức” trong bộ chỉ số DDCI của Lạng Sơn, ông Đặng Văn Ngọc - Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị, lãnh đạo Cục luôn chú trọng thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, chống tiêu cực, sách nhiễu trong thi hành công vụ, bằng các biện pháp ngăn ngừa quyết liệt, minh bạch, khách quan. Các lãnh đạo của Cục đều được phân công rõ nhiệm vụ theo từng lĩnh vực, địa bàn, duy trì chế độ hội ý, họp nội bộ hàng tuần, tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng có kết luận và chỉ đạo bằng văn bản để các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2020, Cục QLTT Lạng Sơn đã ban hành tới 7 kế hoạch công tác và 102 công văn hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường rõ ràng, công khai, minh bạch. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục QLTT về kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp có dịch bệnh Covid-19, Tết Nguyên đán Canh Tý (2020), Tết Trung thu 2020; kiểm tra, kiểm soát hàng hóa liên quan đến dịch tả lợn châu Phi... trên địa bàn, Cục QLTT Lạng Sơn đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, duy trì lực lượng thường trực tối thiểu 50% quân số thực thi nhiệm vụ vào các dịp cao điểm. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các cán bộ, công chức luôn được quán triệt thái độ đúng mực, làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong lãnh đạo, điều hành hoạt động, ban lãnh đạo Cục đã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra kỷ cương hành chính, kiểm tra việc xử lý các vi phạm ngay ngay tại hiện trường đối với các vụ việc phức tạp và có các nội dung quan trọng, thực hiện đúng chính sách, pháp luật, giữ đúng tác phong công vụ, thái độ đúng mực với người dân, chống các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực...

Tại trụ sở Cục QLTT Lạng Sơn, Cục trưởng đã thực hiện tiếp công dân định kỳ theo đúng qui định, đồng thời phân công công chức Phòng Thanh tra - Pháp chế tiếp công dân thường xuyên. Tại trụ sở các đội QLTT, đội trưởng phải tiếp công dân định kỳ và phân công công chức tiếp công dân thường xuyên. Địa điểm tiếp công dân tại Cục và tại các đội QLTT đều được niêm yết nội quy, lịch tiếp công dân và bố trí đủ các trang thiết bị đảm bảo theo quy định để phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến làm việc.

Ngoài ra, Cục QLTT Lạng Sơn cũng luôn chú trọng thực hiện kiểm tra nội bộ. Năm 2020, Cục đã ban hành 5 quyết định thành lập đoàn kiểm tra đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện 22 cuộc kiểm tra đối với 12 đơn vị trực thuộc. Kết quả kiểm tra không phát hiện đơn vị, công chức nào vi phạm hành chính... đến mức phải xử lý, kỷ luật, nhưng đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh. Trong năm 2020, tại Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn, không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh về tiêu cực, nhũng nhiễu, sai phạm... của cán bộ, công chức. Đây là một trong những điểm cộng của QLTT ở Lạng Sơn được cộng đồng doanh nghiệp nhìn nhận thiện cảm, góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Theo Báo Công thương