The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Lào Cai tạo đột phá trong cải cách hành chính

Lào Cai luôn xác định công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI là nhiệm vụ trọng tâm, là giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đó là chia sẻ của ông Phan Trung Bá – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai với Diễn đàn Doanh nghiệp.
Ông Phan Trung Bá cho biết trong năm 2022, Lào Cai đặt mục tiêu chỉ số PAR INDEX tăng 1 đến 2 bậc; đồng thời nâng cao chỉ số PCI, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS và ICT- Index.
- Được biết, môi trường đầu tư tỉnh Lào Cai đã thực sự thông thoáng, minh bạch. Vậy đâu là những giải pháp căn cơ giúp tỉnh đạt được kết quả đáng ghi nhận này, thưa ông?
Để xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Hệ thống dịch vụ hành chính công của tỉnh được kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành và kết nối vào hệ thống nền tảng kết nối chia sẻ quốc gia (NGSP). Ứng dụng chữ ký số được thực hiện tại 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Lào Cai cũng đã ban hành Chương trình chuyển đổi số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2021 với 5 lĩnh vực chuyển đổi chính là: Phát triển nền tảng cho chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, phát triển xã hội số, chuyển đổi số một số lĩnh vực trọng điểm, phân bổ đến từng ngành, từng lĩnh vực triển khai cụ thể. Dịch vụ công trực tuyến được tỉnh quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Hiện tỉnh có 1.598/1.950 thủ tục hành chính có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến lên mức độ 4 (đạt 82%), trong đó, 1.345/1.598 thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia…
Lào Cai cũng đẩy mạnh thực hiện bộ chỉ số DDCI. Thông qua kết quả xếp hạng, các đơn vị, địa phương sẽ có những đánh giá, điều chỉnh thích hợp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Mục tiêu cuối cùng của DDCI là mang lại lợi ích cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, minh bạch hơn cho các doanh nghiệp, tăng niềm tin vào hệ thống chính quyền và tăng động lực phát triển kinh tế cho Lào Cai.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị, chương trình gặp gỡ doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm giải đáp kiến nghị, phản ánh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI.
- Lào Cai sẽ có những giải pháp đột phá gì để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thưa ông?
Lào Cai sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong triển khai dự án, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh...
Tỉnh sẽ tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số. Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2025 có trên 80% hồ sơ đăng ký qua mạng; 100% dịch vụ công trực tuyến thiết thực đáp ứng mức độ 3, mức độ 4; rút ngắn 50% thời gian đăng ký thành lập mới, đăng ký thay đổi xuống còn tối đa 1,5 ngày/3 ngày theo quy định. Lào Cai tiếp tục phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo…
Tỉnh Lào Cai cũng thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo thực thi đầy đủ những cải cách về điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh, không đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật… Đồng thời, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh.
- Xin trân trọng cảm ơn ông.