The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Long An: Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Chiều 6/3, chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tiếp tục cắt giảm mạnh thủ tục hành chính.
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Năm 2023, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục đem lại hiệu quả thiết thực, hướng đến chất lượng phục vụ, giải quyết hồ sơ TTHC đáp ứng được yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Nổi bật là tỉnh đã rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính 11/50 ngày, tỷ lệ 22%; tỷ lệ cắt giảm đơn giản hóa TTHC đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt hơn 60%. Bên cạnh đó, trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ CBCCVC được nâng lên. Ngoài ra, công tác triển khai chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền số tiếp tục được các cơ quan, đơn vị quan tâm, tập trung thực hiện, đảm bảo 100% các dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu
Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính và đề nghị các sở, ngành, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong thời gian sớm nhất như: vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn; chậm xử lý trên hệ thống 1 cửa điện tử, kéo dài thời gian giải quyết ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số PAPI, SIPAS, PCI của tỉnh…. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các phải tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm mạnh thời gian giải quyết TTHC; siết chặt kỷ cương công vụ; khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ;…và đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.
Tại hội nghị, tỉnh cũng đã công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023. Trong đó, Sở Tư pháp đứng đầu các sở, ngành và huyện Cần Giuộc đứng đầu các địa phương về cải cách hành chính năm 2023.
Các sở, ngành, địa phương nhận bằng khen của UBND tỉnh
Dịp này, 9 sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2023 được nhận bằng khen của UBND tỉnh./.