The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Nam Định: Góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Theo Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021-2025, năm 2021 tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu nâng cao PCI đạt từ 65 điểm trở lên và nằm trong nhóm 35 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao các chỉ số thành phần về “Độ mở và chất lượng trang web của tỉnh” và “Tỉ lệ doanh nghiệp truy cập website của tỉnh” nằm trong chỉ số “Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin”.
Sở TT và TT đã tập trung nâng cấp Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh như bổ sung các ứng dụng đặc trưng phục vụ việc tìm kiếm thông tin; tăng cường các ứng dụng trao đổi thông tin 2 chiều và đẩy mạnh triển khai cung cấp các dịch vụ trực tuyến mức độ 4, đảm bảo cho tất cả người dân, doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ thông tin, phù hợp tiêu chuẩn công nghệ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ TT và TT. Đặc biệt, Cổng TTĐT tỉnh ưu tiên phát triển các tính năng phục vụ bộ phận người yếu thế như: Bổ sung tính năng phát thanh các văn bản, nội dung đăng tải; tăng/giảm cỡ chữ, độ sáng của màn hình giúp người mắt kém, người cao tuổi dễ dàng tiếp cận thông tin; phát triển phiên bản trên điện thoại thông minh để người dân, doanh nghiệp dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc vào máy tính như trước đây. Với phiên bản này, người sử dụng có thể dễ dàng cài đặt, tải phần mềm qua Appstore hoặc qua ứng dụng IOC Nam Định. Đồng thời, Cổng TTĐT tỉnh cũng tích hợp tính năng chia sẻ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội khác như Facebook, Zalo, Gmail… để mở rộng phạm vi phổ biến thông tin. Cùng với Cổng TTĐT của tỉnh, các trang TTĐT các sở, ngành, địa phương cũng được Sở TT và TT phối hợp hỗ trợ rà soát, nâng cấp và cập nhật thông tin thường xuyên. Sở cũng hoàn thiện cung cấp 100% dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 (các lĩnh vực thuộc ngành) cũng như đôn đốc các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu thanh toán trực tuyến, trả hồ sơ tại địa chỉ nhận cho người dân, doanh nghiệp. Trong năm 2020, Sở đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu về thứ tự xếp hạng PCI theo mức độ đăng ký với UBND tỉnh. Trong đó, thủ tục đăng ký doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố; độ mở và chất lượng trang web của tỉnh xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố; tỉ lệ doanh nghiệp truy cập vào website của tỉnh xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên về giá trị điểm số ở 2 chỉ số vẫn chưa đạt. Cụ thể, điểm số về độ mở và chất lượng trang web của tỉnh đăng ký đạt 38,75 (điểm đăng ký 40); Tỷ lệ doanh nghiệp truy cập vào website của tỉnh đăng ký đạt 52% (đăng ký 90%). Nguyên nhân chưa đạt điểm số là do trong năm 2020 cách đánh giá các tiêu chí thành phần có thay đổi so với năm 2019. Bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp vẫn theo thói quen tiếp cận thông tin theo cách trực tiếp (lấy thông tin tại cơ quan, tổ chức liên quan), không có thói quen tìm hiểu thông tin trên các website của tỉnh và các cơ quan Nhà nước; cũng có doanh nghiệp cho biết muốn truy cập vào các website của tỉnh nhưng không biết địa chỉ, không biết cách truy cập nên cho rằng thông tin khó tiếp cận. Để cải thiện các chỉ số PCI được giao, nâng cao tính minh bạch và tiếp cận thông tin của doanh nghiệp, Sở TT và TT tăng cường đảm bảo về kỹ thuật để Cổng TTĐT của tỉnh và các trang TTĐT thành phần của các cơ quan Nhà nước hoạt động ổn định, thông suốt, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Sở TT và TT tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách để cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận. Công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh trên Cổng TTĐT của Chính phủ. Triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến. Trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khai thác thông tin trên Cổng TTĐT của tỉnh cũng như các trang TTĐT các sở, ngành, địa phương. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin doanh nghiệp quan tâm, hay tìm kiếm trên Cổng TTĐT của tỉnh qua các chuyên mục như: Xúc tiến đầu tư, chỉ đạo của UBND tỉnh, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thông tin về doanh nghiệp các dự án đầu tư cho Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh để cập nhật thông tin thường xuyên, liên tục.
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin trên trang TTĐT của đơn vị, địa phương mình theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13-6-2011 của Chính phủ. Đặc biệt ưu tiên thực hiện công khai, minh bạch và công bố rộng rãi, đầy đủ, kịp thời thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; các cơ chế, chính sách ưu đãi, kêu gọi đầu tư của tỉnh… để doanh nghiệp, người dân tra cứu, tìm hiểu thông tin. Thường xuyên cập nhật các biểu mẫu liên quan đến thủ tục hành chính và tổ chức hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp kê khai theo những nội dung mà các đơn vị đã công khai, không phải trực tiếp đến trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước. Thực hiện việc niêm yết công khai thành phần, tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo tỷ lệ công khai đạt 100%. Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt để chi trả phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.
Với các giải pháp đồng bộ nỗ lực nâng cao chỉ số “Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin” trong bộ chỉ số PCI, Sở TT và TT quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, tỉnh ta đạt từ 68 điểm trở lên và thuộc vào nhóm khá trong bảng xếp hạng PCI của cả nước./.