CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Nam Định tìm cách nâng chỉ số năng lực cạnh tranh

Tuy có nhiều lợi thế, nhưng trong ba năm (2010 - 2012), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Nam Ðịnh vẫn ở mức thấp. Năm 2013 vừa qua, Nam Ðịnh vẫn chỉ xếp thứ 42, chưa đạt mục tiêu phấn đấu "nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có thứ hạng từ 30 trở lên".
"Trên trải thảm, dưới rải đinh"
Tại hội nghị bàn giải pháp nâng cao PCI giai đoạn 2014 - 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đã thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém trong việc thu hút đầu tư của tỉnh. Ðồng chí cho rằng, việc đánh giá PCI cũng như môi trường thu hút đầu tư của một địa phương liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó cơ bản nhất vẫn phụ thuộc vào cách ứng xử của các cơ quan chức năng, đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức thực thi nhiệm vụ. Có một thực tế, các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp (DN) thường cứ lên thẳng Chủ tịch tỉnh "xin anh cho ý kiến giải quyết, còn nếu cứ nộp hồ sơ qua bộ phận "một cửa" của các cơ quan chức năng thì phải chờ đợi hàng năm trời chưa chắc đã xong". Hạn chế này thể hiện rõ nhất ở hai Sở Tài nguyên và môi trường, Kế hoạch và Ðầu tư; ban Quản lý các khu công nghiệp, những nơi liên quan trực tiếp đến thủ tục đăng ký, cấp giấy phép đầu tư. Thêm vào đó, tình trạng cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn và cả nghiệp vụ chuyên môn gây phiền hà, sách nhiễu nhà đầu tư, các DN vẫn chưa được khắc phục. Ðây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho "chi phí ngoài" của dự án lên cao, như DN thường than phiền.
Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn cho biết một trường hợp phải trực tiếp can thiệp, xử lý. Ðó là, một DN đã thỏa thuận với người dân để nhận đền bù, giao đất cho một dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Nhưng cán bộ cấp phòng của Sở Tài nguyên và Môi trường lại yêu cầu hai bên phải thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng, cố tình đẩy DN vào khó khăn, phiền hà. Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn kết luận: Làm như vậy có khác gì "trên trải thảm, dưới rải đinh", DN nào còn dám đầu tư vào Nam Ðịnh!
Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư và lãnh đạo một số sở, ngành ở Nam Ðịnh, các nguyên nhân khác ảnh hưởng trực tiếp đến PCI còn bao gồm: Việc công khai minh bạch và tiếp cận thông tin còn hạn chế (Nam Ðịnh là một trong hai tỉnh vẫn chưa có Trung tâm xúc tiến đầu tư); sự phối hợp của các sở, ngành có liên quan thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng "một cửa nhiều khóa"; nhà thầu "chạy" dự án thay cho DN hoặc DN thuê người viết dự án làm tăng "chi phí ngoài" của dự án... Chủ tịch Hiệp hội các DN vừa và nhỏ Trần Xuân Ngữ nhận xét: "Nhìn vào các cơ chế, chính sách giải pháp thu hút đầu tư vào Nam Ðịnh là rất hay, làm được như vậy thì tỉnh Nam Ðịnh còn phát triển hơn cả sự mong đợi. Nhưng thực tế, xem ra có vẻ ngược lại". Chủ tịch Trần Xuân Ngữ đề nghị, ngành ngân hàng cần giảm các thủ tục không cần thiết, khi cho vay vốn; sớm khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo (tính bình quân mỗi năm một DN phải tiếp đến năm, sáu đoàn thanh tra, kiểm tra làm tốn kém không ít thời gian, kinh phí của DN và gây bức xúc cho người lao động); nên chăng chỉ thanh tra khi DN có dấu hiệu vi phạm; để giảm các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các DN khi kê khai đăng ký kinh doanh, tỉnh nên thành lập tổ tư vấn đầu tư, đặt tại Sở Kế hoạch và Ðầu tư, như những năm 2000 trở về trước đã làm...
Lập ngay trung tâm xúc tiến đầu tư
Phấn đấu năm 2014, PCI của tỉnh xếp thứ tự từ 30 trở lên so với các tỉnh, thành phố trong cả nước, UBND tỉnh Nam Ðịnh đã đề ra một số giải pháp. Ðó là tiếp tục rà soát, loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết; nâng cao chất lượng cơ chế "một cửa" ở tất cả các cấp, các ngành trong tỉnh; công khai quy hoạch, cơ chế, chính sách ưu đãi trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, các huyện, thành phố; tăng cường đối thoại với nhà đầu tư, các DN nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, DN sản xuất kinh doanh phát triển, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước...
Tuy nhiên theo chúng tôi, để nâng cao PCI theo mục tiêu đã đề ra, ngoài những nhiệm vụ cụ thể như đã nêu ở trên, cần có sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo các cấp chính quyền cùng các sở, ngành ở Nam Ðịnh. Trong đó vai trò của lãnh đạo tỉnh mang tính quyết định.
Ngay tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đã quyết định cho Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư (kiêm luôn nhiệm vụ tư vấn đầu tư) ngay trong tháng 5 này. Có thể xem đây là động thái quyết liệt, cải thiện chỉ số PCI để nhà đầu tư và các DN có thể hy vọng, yên tâm kinh doanh, đóng góp vào sự "cất cánh" của địa phương.
BÀI VÀ ẢNH: ÐẶNG NGỌC OANH