The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Nam Định: Trung tâm phục vụ hành chính công tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đã có buổi làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh sáng ngày 31/5.
Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh Nam Định.
Trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã triển khai thực hiện 124.304 lượt giao dịch giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, tiếp nhận 73.324 hồ sơ, trả 47.765 kết quả giải quyết TTHC và 1.964 lượt tư vấn, hướng dẫn về TTHC. 5 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện 37.943 lượt giao dịch.
Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được duy trì triển khai hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Trung tâm. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát quá trình giao dịch TTHC giữa các tổ chức, cá nhân và cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả một cách chặt chẽ, không có hiện tượng phiền hà, sách nhiễu.
Đa số doanh nghiệp và người dân đến giao dịch thực hiện TTHC tại Trung tâm đều đánh giá cao thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với mức độ đánh giá hài lòng và rất hài lòng. Hoạt động của Trung tâm đã góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (năm 2021 tăng 7 bậc so với năm 2020).
Trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, 421 thủ tục liên quan đến dự án đầu tư được tiếp nhận, luân chuyển và giải quyết thông qua đầu mối Trung tâm, đa phần các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, sớm hơn so với quy định.
Cán bộ, công chức của Trung tâm tích cực nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của pháp luật, nhất là pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng,... để hoàn thành tốt nhiệm vụ hướng dẫn các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các cá nhân thực hiện theo đúng quy định góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, nhất là năm 2021, chỉ số PCI của Nam Định đạt 64,99 điểm, xếp hạng 24/63 tỉnh, thành phố, tăng 16 bậc so với năm 2020.
Trung tâm đã tham mưu cho Văn phòng UBND tỉnh xây dựng chương trình Xúc tiến đầu tư hàng năm theo đúng quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng như các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư. Để tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, định hướng các lĩnh vực tập trung kêu gọi đầu tư của tỉnh tới các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, Trung tâm đã và đang phối hợp với các cơ quan đơn vị trong tỉnh tiếp tục cập nhật xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Nam Định với tiêu đề “Nam Định - Môi trường đổi mới, hướng tới nhà đầu tư”. Bộ tài liệu đã được dịch ra tiếng Anh, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc,...
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Năm 2021, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Nam Định tăng 16 bậc, xếp thứ 24 trong top khá, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2020. Đồng thời dự kiến GRDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 8,37%. Có được những thành quả tích cực trên là sự đóng góp của hệ thống chính trị, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cũng như lực lượng doanh nghiệp và người dân Nam Định.
Năm 2021, khi tỉnh Nam Định quyết định sát nhập Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh là thực hiện chủ trương của tỉnh, tinh giản tổ chức bộ máy nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và thực tế hoạt động của Trung tâm đã chứng minh sự đúng đắn, hiệu quả của quyết định trên.
Nam Định là tỉnh chưa cân đối về ngân sách, vùng trũng trong thu hút đầu tư, việc cải cách thủ tục hành chính rất quan trọng. Do đó, Bí thư Phạm Gia Túc yêu cầu đơn vị các cấp vào cuộc cải cách hành chính, làm tốt ngay từ cơ sở để giảm tải áp lực cho các đơn vị trên. Ngay Trung tâm phải có sự phối hợp chặt chẽ tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy cam kết tiếp tục hỗ trợ nhanh nhất, tối đa, đúng pháp luật để Trung tâm hoạt động hiệu quả.