CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Ngành thuế Yên Bái góp phần nâng cao chỉ số PCI

Yên Bái xếp hạng thứ 36/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 và nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành khá, tăng 6 bậc so với năm 2018, tăng 15 bậc so với năm 2015. Trong 10 chỉ số PCI có tới 8 chỉ số thành phần do ngành thuế tham gia.
Ngành thuế tỉnh Yên Bái ký kết quy chế phối hợp với các địa phương trong công tác thu ngân sách.
Ngành thuế tỉnh Yên Bái ký kết quy chế phối hợp với các địa phương trong công tác thu ngân sách.
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố ngày 5/5/2020 cho thấy, Yên Bái xếp hạng thứ 36/63 tỉnh, thành phố và nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành khá, tăng 6 bậc so với năm 2018, tăng 15 bậc so với năm 2015.
Đặc biệt, trong khu vực miền núi phía Bắc, tỉnh Yên Bái đứng ở nhóm đầu (xếp thứ 5/14 tỉnh), tăng 1 bậc so với năm 2018. Kết quả này cho thấy rõ nét sự cải thiện về điểm số năm 2019 Yên Bái đạt 64,98 điểm, tăng 2,76 điểm và tăng ấn tượng về thứ hạng.
Điều đó cũng phản ánh sự nỗ lực mạnh mẽ cùng quyết tâm cao cải thiện môi trường đầu tư của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh.
Về thứ bậc xếp hạng PCI năm 2019, tỉnh Yên Bái nằm trong nhóm có năng lực điều hành ở mức khá; có 9/10 chỉ số thành phần tăng điểm; không có chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2018.
Tuy nhiên, điểm số của 10 chỉ số thành phần ở mức khá trên 7 điểm chỉ có 2/10 chỉ số điểm trung bình. Đặc biệt, chỉ số Gia nhập thị trường được đánh giá khá cao với 7,98 điểm, xếp vị trí thứ 10/63 tỉnh, thành phố; chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự với 7,14 điểm, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố; chỉ số có mức điểm thấp nhất là Chi phí không chính thức với 5,77 điểm, xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố.
Trong 10 chỉ số PCI có tới 8 chỉ số thành phần do ngành thuế tham gia. Để các chỉ số này tăng điểm, thời gian qua, ngành thuế đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp thông qua hệ thống ứng dụng kết nối trao đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh; xây dựng chuyên mục "Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp” trên website Cục Thuế, cùng với việc đăng tải, cập nhật các nội dung hướng dẫn doanh nghiệp khởi nghiệp về các thủ tục hành chính, triển khai đa dạng các hình thức hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
Ngoài ra, ngành thuế Yên Bái cũng đã tham gia Chương trình "Cafe doanh nhân” do UBND tỉnh tổ chức hàng tháng nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp về chính sách thuế để từ đó hỗ trợ, tư vấn và kịp thời tháo gỡ cho doanh nghiệp, sau Chương trình "Cafe doanh nhân” ngành thuế thực thi nghiêm túc và kịp thời ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, doanh nhân và đã được UBND tỉnh Yên Bái đánh giá là một trong những ngành xử lý kịp thời nhất đối với những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: để góp phần nâng cao chỉ số PCI, Cục Thuế đề xuất tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế; thường xuyên tham gia và tổ chức những sự kiện như đối thoại doanh nghiệp, tập huấn chính sách, chú trọng đến hiệu quả, chất lượng để phục vụ người nộp thuế một cách tốt nhất.
Theo đó, phân loại người nộp thuế để có cơ chế tuyên truyền, hỗ trợ, đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả, nhất là đối với chính sách ưu đãi các khoản thu về đất đai và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các đơn vị dễ dàng tiếp cận; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; bảo đảm giải quyết kịp thời và trả kết quả đúng hạn, trước hạn theo thời gian cắt giảm từng thủ tục hành chính; rà soát hoạt động, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện quản lý người nộp thuế để đề xuất biện pháp quản lý hiệu quả; nâng cấp ứng dụng chương trình TMS (quản lý thuế) đáp ứng chính sách thuế sửa đổi, bổ sung năm 2019; tiếp tục triển khai các đề án về dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; triển khai thực hiện đề án xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thuế; áp dụng công nghệ thông tin trong thanh tra, kiểm tra thuế để giảm số giờ thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp...
Với những nỗ lực phấn đấu, ngành thuế Yên Bái đã góp phần rất lớn vào công tác cải thiện cũng như nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.
Quang Thiều