The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền cuộc thi trực tuyến ‘Tìm hiểu về cải cách hành chính’

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách thủ tục hành chính” tỉnh Nghệ An năm 2023 đề nghị, để cuộc thi đảm bảo chất lượng, số lượng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Sáng 8/5, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Cải cách thủ tục hành chính” tỉnh Nghệ An năm 2023 tổ chức cuộc họp rà soát, triển khai các nội dung của cuộc thi. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì. Dự cuộc làm việc có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền cuộc thi trực tuyến ‘Tìm hiểu về cải cách hành chính’ ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Để tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” tỉnh Nghệ An năm 2023, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực ban tổ chức cuộc thi đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 17/3 của UBND tỉnh về cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” tỉnh Nghệ An năm 2023; quyết định thành lập ban tổ chức, tổ giúp việc; ban hành thể lệ cuộc thi; thành lập tổ ra đề cuộc thi; tổ thẩm định đề thi cuộc thi; dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi…

Đến nay, cơ bản tổ đề thi đã hoàn thành sơ bộ 500 câu hỏi để phục vụ cuộc thi. Theo đó, bộ câu hỏi liên quan đến các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách công vụ, công chức; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số; các nội dung liên quan đến Đề án 06; các nội dung liên quan đến các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, nội dung liên quan đến các thứ hạng về các chỉ số của tỉnh Nghệ An…

Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền cuộc thi trực tuyến ‘Tìm hiểu về cải cách hành chính’ ảnh 2

Đồng chí Dương Danh Vỹ - Trưởng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ báo cáo công tác chuẩn bị của ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: TL

Nét mới của cuộc thi lần này là nội dung câu hỏi bao quát hơn về lĩnh vực cải cách hành chính, trong đó có các nội dung liên quan đến các Nghị quyết: Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 05/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu góp ý về phân loại bộ đề thi, cách thức triển khai bộ câu hỏi liên quan đến Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến... Ban chỉ đạo cuộc thi cần có văn bản chỉ đạo liên quan đến sở, ngành, địa phương yêu cầu tham gia có chỉ tiêu cụ thể; đồng thời phải gắn công tác thi đua khen thưởng, phê bình đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai tham gia cuộc thi…

Ý kiến các đại biểu đề nghị cần tăng cường công tác truyền thông để người dân được biết nhằm tăng số lượng người tham gia cuộc thi.

Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền cuộc thi trực tuyến ‘Tìm hiểu về cải cách hành chính’ ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Viết Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong xếp hạng các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

Để cuộc thi đảm bảo chất lượng và số lượng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức. Cùng đó, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông để tuyên truyền rộng rãi tới mọi người dân được biết và tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Đồng thời, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin an toàn, thông suốt.

  • Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền cuộc thi trực tuyến ‘Tìm hiểu về cải cách hành chính’ ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi kết luận hội nghị. Ảnh: TL

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng đề nghị các thành viên ban tổ chức cuộc thi trên cơ sở nhiệm vụ phân công chủ động triển khai công việc đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

Cuộc thi phải được chuẩn bị chu đáo, hiệu quả và tiết kiệm kinh phí; huy động được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp, người dân đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 22/5/2023 đến ngày 19/6/2023. Mỗi tuần có 16 giải thưởng cá nhân (bao gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích); 04 giải tập thể.

Theo Báo Nghệ An