CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Ninh Bình: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Việc cải thiện các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn được tỉnh Ninh Bình quan tâm, chú trọng. Bởi vì, ngoài việc hướng tới mục tiêu cải thiện vị trí của tỉnh trên bảng xếp hạng PCI thì quan trọng hơn, điều này còn tạo sự bứt phá trong cải cách hành chính, tăng cường thu hút đầu tư, tạo lòng tin cho người dân và doanh nghiệp.

Giao dịch tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố Ninh Bình. Ảnh: Trường Giang

Theo số liệu công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Ninh Bình đạt 63,55 điểm (cao hơn 1,69 điểm, tăng từ nhóm xếp hạng trung bình lên nhóm hạng khá của cả nước), tăng 7 bậc so với năm 2017, đứng thứ 29/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và đứng thứ 6/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó đáng lưu ý một số chỉ số tăng cao như: Chi phí gia nhập thị trường: đạt 7,46 điểm (tăng 11 bậc); Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: đạt 6,31 điểm (tăng 22 bậc); Đào tạo lao động: đạt 7,91 điểm (tăng 5 bậc)...

Bên cạnh đó, vẫn có một số chỉ số giảm như: Tính minh bạch: đạt 5,26 điểm (giảm 13 bậc so với năm 2017); Tiếp cận đất đai: đạt 6,19 điểm (giảm 16 bậc so với năm 2017); Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước: đạt 6,62 điểm (giảm 20 bậc so với năm 2017); chi phí không chính thức: đạt 6,35 điểm (giảm 5 bậc so với năm 2017); Tính năng động: đạt 5,55 điểm (giảm 22 bậc so với năm 2017)...

Kết quả này đòi hỏi có sự nỗ lực hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền và các sở, ban, ngành để nâng cao chỉ số PCI năm 2019. Do vậy, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã niêm yết công khai tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư... đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ các TTHC và bộ phận cấu thành TTHC. 6 tháng đầu năm nay, Sở đã tiếp nhận và trả kết quả trên 2.000 bộ hồ sơ, trong đó đã giải quyết trên 90%; số lượng hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến là 477 hồ sơ.

Sở cũng đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương. Đồng thời rà soát các quy định về chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trên địa bàn. Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, hình thức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Hiện nay, 100% các sở, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với 1.346 TTHC thực hiện ở cấp sở, ngành, 238 thủ tục thực hiện cấp huyện và 103 thủ tục thực hiện ở cấp xã. Các ngành trong tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến việc cải cách hành chính, nhất là những ngành có nhiều liên quan đến doanh nghiệp như lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, đánh giá quy định TTHC và xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC đối với 2 lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tiếp tục cắt giảm thời gian thực hiện từ 2-15 ngày đối với một số thủ tục như cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản, rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định 90 ngày làm việc xuống 70 ngày làm việc, thủ tục thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ 40 ngày làm việc xuống còn 30 ngày...

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp 59 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cấp đổi lại trên 9.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân... Thực hiện đăng ký thế chấp cho 21 tổ chức và trên 5 nghìn hộ gia đình, cá nhân.

Đối với Sở Công thương, ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở cho biết: Để hỗ trợ doanh nghiệp, Sở đã chủ động ban hành các cơ chế, chính sách về phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Khuyến công, xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp đã triển khai có hiệu quả 33 đề án khuyến công và 21 đề án xúc tiến thương mại với tổng kinh phí trên 6,5 tỷ đồng, tập trung vào các nội dung hỗ trợ 6 doanh nghiệp bình ổn giá cả hàng hóa; Phát triển sản phẩm hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm bóng đèn tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ 3 doanh nghiệp khảo sát, tham dự các hội chợ ở nước ngoài, 6 doanh nghiệp tham gia hội chợ trong nước..., qua đó đã giúp các doanh nghiệp khảo sát thị trường mới, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, Sở Công thương cũng triển khai thêm 7 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên 49 dịch vụ; mức độ 2 là 49 dịch vụ công trực tuyến; mức độ 3 là 31 dịch vụ công trực tuyến. Cùng với đó, 100% thủ tục hành chính của Sở được công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh: “dichvucong.ninhbinh.gov.vn”, trên trang Web của Sở và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

Năm nay, Cục Thuế tỉnh đã triển khai ứng dụng hệ thống Thuế điện tử ITAX thành công thay thế cho hệ thống IHTKK. Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thuế đã tiếp nhận và xử lý 21.170 hồ sơ khai thuế các loại theo đúng thời hạn và quy trình. Tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp so với hồ sơ khai thuế phải nộp đạt trên 95%, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn so với hồ sơ khai thuế đã nộp đạt 92%. Cục Thuế cũng đã chủ động rà soát, đề nghị giảm bớt, bãi bỏ những thủ tục hành chính còn rườm rà, không cần thiết, không còn phù hợp với điều kiện thực tế gây khó khăn phiền hà cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thời gian tới UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động phục vụ nhân dân, quyết tâm nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao. Quản lý chặt chẽ khâu tiền kiểm, giải quyết dứt điểm khâu hậu kiểm.

Bảo Yến

Theo Báo Ninh Bình