CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Ninh Bình: Vững tin bước vào năm 2015 với khí thế mới, thành công mới

Nhìn lại năm 2014, một năm có rất nhiều thuận lợi, song cũng không ít những thử thách, khó khăn kể cả yếu tố khách quan và chủ quan. Thuận lợi và khó khăn đan xen lẫn nhau, tác động đa chiều đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, trong đó phải kể đến là: Kinh tế thế giới và trong nước đã có dấu hiệu phục hồi nhưng chậm, vấn đề căng thẳng trên Biển Đông tác động tiêu cực đến tư tưởng, an ninh trật tự và sản xuất, kinh doanh; những diễn biến phức tạp của thời tiết...

Nhưng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương cùng với sự đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển, tăng trưởng GDP đạt trên 9,8%; sản xuất nông nghiệp được mùa; sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu tăng mạnh; chất lượng ngành dịch vụ được nâng lên; văn hóa xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội đảm bảo; xúc tiến đầu tư, công tác đối ngoại được mở rộng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, có chuyển biến tích cực...

Nhìn lại toàn cảnh nền kinh tế - xã hội của tỉnh, chúng ta vui mừng nhận thấy những điểm nhấn hết sức quan trọng như: sản xuất khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 17,8% (kế hoạch 13%), riêng công nghiệp tăng vượt trội 24,3% (kế hoạch 14%), dịch vụ tăng 9,5%. Điều quan trọng là cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nâng cao dần tỷ trọng các ngành sản xuất đặc biệt là sản xuất công nghiệp- xây dựng tăng từ 43% năm 2013 lên 46% năm 2014.

Công tác xúc tiến đầu tư, nhất là thu hút vốn đầu tư ngoài Nhà nước được đẩy mạnh với 46 dự án và tổng số vốn đăng ký khoảng 8.000 tỷ đồng. Trong đó, có 11 dự án đầu tư thuộc các Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 3.700 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 2.963,6 tỷ đồng, vượt 7,4% dự toán. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, năng suất, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên.

Đến nay, toàn tỉnh có 16 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chất lượng dịch vụ được cải thiện. Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân đất Cố đô mà còn là niềm tự hào của nhân dân cả nước, mở ra cơ hội lớn cho Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội năm 2014 có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Ninh Bình đứng thứ 4 toàn quốc về điểm thi bình quân 3 môn thi Đại học của học sinh. Hoàn thành sớm 1 năm kế hoạch xây dựng trường mầm non, trường THCS đạt chuẩn Quốc gia. Công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân được tăng cường, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, thông tin tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và các sự kiện chính trị lớn, khích lệ tinh thần thi đua lao động, tạo sự đồng thuận trong xã hội, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Hoạt động KHCN, quản lý tài nguyên môi trường, có nhiều tiến bộ. Môi trường cả khu vực thành thị và nông thôn được cải thiện tích cực. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đứng thứ 23, ở tốp khá trong cả nước.

Thực hiện việc đánh giá cán bộ, quy hoạch, bố trí, đào tạo, sử dụng cán bộ có hiệu quả góp phần xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh. Công tác quốc phòng-an ninh được đảm bảo, xây dựng môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Công tác đối ngoại được mở rộng tạo ra nhiều cơ hội để quảng bá hình ảnh và phát triển ngành du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư nước ngoài. Ninh Bình thật sự là điểm đến, thu hút du khách gần xa. Cùng với đó là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo ra sự chuyển biến tích cực và niềm tin với người dân...

Có được những điểm nhấn trên đây, trước hết là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Điều rất đáng ghi nhận là UBND tỉnh đã xác định được những nhiệm vụ cơ bản trọng tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực tiễn địa phương, được sự đồng tình ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp...

Tuy nhiên, với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, chúng ta nhận thấy rằng bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm và bất cập đó là: Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài hiệu quả chưa cao. Hoạt động của không ít doanh nghiệp còn khó khăn, nợ đọng xây dựng cơ bản lớn, vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn là một thách thức. Sự phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữa ngành với ngành, giữa ngành với cấp còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là trên lĩnh vực đất đai, tài chính, bồi thường giải phóng mặt bằng còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa được khẳng định. Cải cách thủ tục hành chính có mặt còn hạn chế... Đây là, những bất cập, điểm nghẽn làm cản trở sự phát triển đi lên của tỉnh nhà. Vì vậy, vấn đề đặt ra là Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh phải có một quyết tâm chính trị rất cao, đồng thời có những giải pháp đồng bộ, cụ thể, hữu hiệu, chung sức đồng lòng để vượt qua.

Năm 2015 là năm có ý nghĩa quyết định trong kế hoạch 5 năm 2010-2015. Năm diễn ra rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh. Những kết quả đạt được của năm 2014 và 4 năm qua là tiền đề để chúng ta vững tin bước vào năm 2015 với một niềm tin và khí thế mới cho dù khó khăn, thử thách vẫn còn nhiều. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định phương hướng mục tiêu chung là: Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; củng cố vững chắc hệ thống chính trị. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 8,5% trở lên.

Tập trung cải cách hành chính. Tiếp tục thu hút đầu tư, thực hiện đồng hành cùng doanh nghiệp. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và du lịch; tập trung cao cho việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Quản lý chặt chẽ đầu tư và xử lý có hiệu quả nợ xây dựng cơ bản; bảo vệ tài nguyên và vệ sinh môi trường. Hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo vững chắc. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hợp tác và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Trên cơ sở những phương hướng chung trên đây, từng cấp, từng ngành, mỗi tổ chức, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể của mình để triển khai thực hiện có hiệu quả. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm hướng về cơ sở, từ đó phân công, phân nhiệm rõ ràng, phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi cá nhân, đơn vị và địa phương. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực thi đúng pháp luật. Coi trọng sự phối kết hợp, sự liên kết, đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc tạo sự chuyển biến ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm.

Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra của năm 2015, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, xây dựng quê hương Ninh Bình giàu đẹp.

Đồng chí Đinh Văn Điến Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Theo Ninhbinh.gov.vn ngày 05/01/2015