CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Ninh Thuận - Đã “thông” cần phải “suốt”!

(NTO) Mới đây, tại Hội thảo “Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013”, các chuyên gia đã phân tích khá kỹ về kết quả tụt hạng của tỉnh ta trong năm 2013 (tụt 34 bậc so năm 2012 và xếp vị thứ 52/63 tỉnh, thành phố), trong đó chỉ số về “tính năng động” – một trong 10 chỉ số thành phần PCI năm 2013 rất đáng để quan tâm.

Theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm qua có đến 60% số doanh nghiệp cho biết là: “Có sáng kiến tốt ở cấp tỉnh, nhưng thực thi của các sở, ngành lại có vấn đề” và có khoảng 52% nhận định rằng: “Lãnh đạo tỉnh có chủ trương chính sách tốt nhưng không thực hiện đúng ở cấp huyện”.

Có thể nói các nhận xét nêu trên là khá xác đáng. Thực tế cho thấy những năm gần đây công tác cải cách hành chính được tỉnh quan tâm chỉ đạo rốt ráo từ khâu lập kế hoạch cụ thể hàng năm, xác định những công việc các sở, ngành, địa phương phải thực hiện đến tổ chức cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”… đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, giảm phiền hà, chi phí, thời gian đi lại của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng làm tốt, nhất là ở lĩnh vực liên quan đến đất đai. Theo báo cáo của ngành chức năng, qua kiểm tra ngẫu nhiên 240 hồ sơ tại một đơn vị thì có đến 90 hồ sơ trễ hẹn, một số hồ sơ không ghi phiếu hẹn. Có trường hợp hồ sơ đất đai trễ hẹn giải quyết đến… 1 năm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng nêu trên, trong đó cơ bản là đội ngũ cán bộ trực tiếp quan hệ với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chưa thực sự làm hết trách nhiệm, thái độ thiếu hòa nhã, hướng dẫn hồ sơ thiếu chu đáo… dẫn đến phiền hà không nhỏ cho nhân dân nói chung. Hạn chế này có phần trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị do thiếu kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện của một bộ phận cán bộ “thiếu tâm, thiếu tầm”. Cũng chính vì lẽ đó, suy cho cùng đã làm “cản trở” sự phát triển không theo mong muốn của lãnh đạo tỉnh và hậu quả là đã góp phần làm cho chỉ số PCI của tỉnh bị tụt hạng như đã nêu trên.

Nhận rõ hạn chế để quyết tâm khắc phục là điều cần phải làm và làm có hiệu quả. Muốn vậy, theo chúng tôi tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát lại các thủ tục, qui trình… hành chính để chỉnh sửa, bổ sung. Cùng với đó là chấn chỉnh, xử lý những cán bộ làm khó dân, gây phiền hà cho dân, thiếu trách nhiệm với công việc, với nhân dân. Bảo đảm sự thông suốt từ chủ trương đến hành động, từ cấp tỉnh đến cơ sở, từ lãnh đạo đến cán bộ thuộc quyền. Nếu cấp trên “thông” nhưng không “suốt” đến cấp dưới thì e rằng công việc vẫn tiếp tục “dậm chân tại chỗ” và chỉ số về “tính năng động” sẽ khó cải thiện trong năm nay.