CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Ninh Thuận: Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2015

Mục tiêu của Kế hoạch: Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng theo công nghệ hiện đại đảm bảo triển khai các ứng dụng của cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp; Đầu tư các phần mềm sử dụng chung của chính quyền điện tử phục vụ cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Bảo đảm cấp tỉnh có 80%, cấp huyện có 85%, cấp xã có 90% văn bản gởi/nhận qua mạng, bảo mật tốt và an toàn; Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu ngành; Đào tạo chuyên sâu nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin; Ban hành các biện pháp ưu đãi, thu hút các dự án đầu tư phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin...
Kế hoạch gồm 6 nội dung là Phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Phát triển các phần mềm và ứng dụng trong nội bộ cơ quan; Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Đào tạo nguồn nhân lực; Phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin,
Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

NTAV - Sở TTTT

Theo CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NINH THUẬN ngày 02/10/2014