The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Ninh Thuận: Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp quý I/2023

Chiều ngày 12/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp quý I/2023. Tham dự Hội nghị có: Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo Ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh; Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Lao động-Thương binh và Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh; Ban quản lý các khu công nghiệp; Cục Thuế tỉnh; Cục Quản lý thị trường; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chi cục Hải quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp; Hội Doanh nhân trẻ; Lãnh đạo 80 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam và các PCT UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Qua Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương chia sẻ những khó khăn, thách thức của cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh thời gian qua; cũng như ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của doanh nghiệp trong sự phát triển chung của tỉnh. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm có bước phục hồi và phát triển tích cực, các ngành, lĩnh vực đều tăng trưởng khá; công tác thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo và môi trường đầu tư của tỉnh được cải thiện, trong 4 tháng đầu năm có 142 doanh nghiệp thành lập mới, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến ngày 30/4/2023 là 4.137 doanh nghiệp. Kết quả các chỉ số: Năm 2022, Chỉ số PCI, xếp hạng 30/63 tỉnh, thành phố, tăng 19 bậc, so với năm 2021; Chỉ số PAPI, xếp hạng 04/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc; Chỉ số PAR INDEX xếp hạng 29/63, tăng 6 bậc; Chỉ số xanh cấp tỉnh PGI xếp hạng 18/63; điều đó, cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, hoạt động của các cơ quan nhà nước được tốt hơn và có sự quyết tâm đồng hành của doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Nam – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển đúng theo kế hoạch đề ra trong năm 2023 và quyết tâm cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS, DTI phấn đấu đến năm 2025, các chỉ số đứng trong TOP 15 trên toàn quốc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải cầu thị lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; giải quyết công việc phải sâu sát, quyết liệt, có trách nhiệm với các công việc liên quan, có sự tương tác chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, giữa nhà nước với cộng động doanh nghiệp; thường xuyên gặp gỡ doanh nghiệp nhiều hơn; phải quyết tâm thay đổi cách làm, phương thức quản lý để vận hành cơ chế quản lý nhà nước được thông suốt. Chủ động rà soát công việc có liên quan đến hồ sơ thủ tục hành chính của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết và xử lý dứt điểm; tạo chuyển biến mạnh mẽ tinh thần “phục vụ - đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân” và “Văn hóa công vụ” của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; tạo được niềm tin hơn nữa của doanh nghiệp và nhân dân đối với chính quyền tỉnh.

Thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc đã được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết tâm, quyết liệt quyết định công việc thuộc thẩm quyền. Đối với các hồ sơ thủ tục hành chính của doanh nghiệp và Nhân dân phải tận tình hướng dẫn cụ thể, rõ ràng; trong quá trình giải quyết nếu có vướng mắc, khó khắn về thủ tục, quy trình, chính sách pháp luật hoặc giải quyết chưa kịp thời thì phải có văn bản phản hồi, thông tin lại cho doanh nghiệp để doanh nghiệp nắm và chia sẻ. Các sở, ngành có nhiều việc khó khăn, vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp cần giải quyết, như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh; đề nghị thành lập Tổ công tác do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc đơn vị làm Tổ trưởng thường xuyên rà soát, chủ động làm việc với doanh nghiệp, tìm giải pháp giải quyết kịp thời.

Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo các doanh nghiệp quyết tâm nỗ lực hơn nữa, tự lực vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức; biến thách thức thành cơ hội; không ngừng đổi mới sáng tạo, xây dựng và nâng cao thương hiệu, tạo ra nhiều sản phẩm giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương về những khó khăn, vướng mắc; luôn đồng hành, đồng tình, hiến kế trong các chủ trương, quyết sách của tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, thực hiện đúng các cam kết về hoạt động đầu tư đối với tỉnh, tập trung nguồn lực, nhân lực đẩy nhanh thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ, đưa dự án vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ và các hiệp hội ngành nghề triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung quy chế phối hợp đã ký kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch, Hiệp hội giống thủy sản, Hội doanh nhân trẻ. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành để xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả chương trình, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tổng hợp, phản hồi các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp chuyển tới các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý, giải quyết được nhanh hơn./.

Theo Cổng thông tin tỉnh Ninh Thuận