CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

PCI đứng chót bảng, Bạc Liêu đề ra mục tiêu thứ 20 vào năm 2025

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 tỉnh Bạc Liêu đứng cuối bảng, Chủ tịch UBNDtỉnh Bạc Liêu giao các đơn vị tăng cường cải thiện đồng thời đề ra mục tiêu đến năm 2025 đứng thứ 20 trong cả nước.
Ngày 12.5, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức phát hành văn bản số 1669/UBND-TH về triển khai các giải pháp để tăng cường, chỉ đạo nâng cao chỉ số PCI và PAPI.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Chương trình hành động của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chỉ số PCI; đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
Thời gian tổ chức Hội nghị trước ngày 20.5.2021; phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đối với các tiêu chí giảm điểm; trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả thực hiện các chỉ số thành phần liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trọng tâm, đột phá cần tập trung thực hiện để cải thiện và nâng thứ hạng về chỉ số PCI của tỉnh ngay trong năm 2021 và những năm tiếp theo; phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố vào năm 2025.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể và cơ quan truyền thông tăng cường giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phản ánh, thông tin cả những mặt tích cực và hạn chế về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng hình ảnh phát triển của tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Theo Báo Lao động