CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phấn đấu đến năm 2025, Khánh Hòa vào nhóm 15 tỉnh, thành phố có chỉ số PCI dẫn đầu cả nước

Ngày 20-1, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị phân tích chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) năm 2019 và đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Năm 2019, Khánh Hòa xếp hạng 29/63 tỉnh, thành phố về chỉ số PCI.
Tại hội nghị, sau khi lắng nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, ông Lê Hữu Hoàng khẳng định, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu chỉ số PCI sẽ cải thiện sau mỗi năm và có chất lượng điều hành “Tốt”, nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có chỉ số PCI dẫn đầu cả nước vào năm 2025. Để đạt được mục tiêu trên, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh cần tập trung đúng mức để cải thiện toàn diện và bền vững môi trường kinh doanh trong giai đoạn 2021 - 2025; thay đổi căn bản chất lượng phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống nhân dân…
Theo kết quả công bố của VCCI, năm 2019, chỉ số PCI của tỉnh Khánh Hòa đạt 65,37 điểm, tăng 0,95 điểm so với năm 2018 và xếp hạng 29/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, giảm 12 bậc. Cụ thể, có 5 chỉ số tăng bậc so với năm 2018 là: Tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, đào tạo lao động; 5 chỉ số giảm bậc gồm: Gia nhập thị trường, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động và tiên phong của chính quyền, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Kết quả khảo sát cảm nhận của doanh nghiệp trong năm 2019 cho thấy, chất lượng phục vụ, môi trường kinh doanh của tỉnh còn một số mặt chưa tốt, thể hiện ở các lĩnh vực có chỉ số thành phần tụt giảm điểm số và thứ hạng.