The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phú Thọ: Chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Năm 2022 được xác định là năm chuyển đổi số Quốc gia với định hướng xuyên suốt là đưa hoạt động của các cơ quan nhà nước lên môi trường số; thay đổi nhận thức, phổ cập kỹ năng, hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số cho người dân và doanh nghiệp. Bám sát định hướng đó và sáng suốt lựa chọn những vấn đề thực chất, hiệu quả, phù hợp với nguồn lực của tỉnh, Phú Thọ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công cuộc chuyển đổi số.

Đồng chí Trịnh Hùng Sơn - TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo nội dung triển khai Chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 (tháng 3/2022)

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, HĐNĐ, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Ngành Thông tin và Truyền thông đoàn kết, tiên phong đi đầu trong công tác chuyển đổi số của tỉnh Phú Thọ

Từ năm 2019, Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử từ cấp tỉnh đến cấp huyện được thành lập (nay là Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số); trong đó, cấp tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; cấp huyện do đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện làm Trưởng ban. Đây là điều kiện tiên quyết để công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số được đồng thuận, thông suốt trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh.

Cán bộ UBND thị trấn Phong Châu hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh

Trong ba trụ cột chính (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số), tỉnh Phú Thọ xác định: Chính quyền số thực hiện sứ mệnh dẫn dắt chuyển đổi số. Với phương châm chuyển đổi số cần những “bước đi nhỏ nhưng tầm nhìn xa”, năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành Quyết định về Đề án Phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Năm 2022, hàng loạt các văn bản của UBND tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành như: Kế hoạch Phát triển hạ tầng số giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch Nâng cao hoạt động dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ năm 2022…

Đến nay, Chính quyền số được triển khai đồng bộ liên thông, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã đã làm thay đổi căn bản lề lối, phương thức làm việc của các cấp ủy, chính quyền; góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các cơ quan nhà nước.

Thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến toàn tỉnh đạt 75,8%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh đạt 58,35%, tăng 13,49% so với cùng kỳ, cao hơn trung bình của cả nước. Chỉ riêng việc gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số ở 3 cấp ước tính đã tiết kiệm trên 12,56 tỷ đồng cho ngân sách. Năm 2022, gần 300 cuộc họp trực tuyến được tổ chức giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành các cấp được thuận tiện, nhanh chóng.

Hạ tầng thanh toán trực tuyến được triển khai đồng bộ. Trong năm đã có hơn 89 ngàn hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, tổng số tiền thu được là 37,7 tỷ đồng (tăng 17,9 tỷ đồng so với năm 2021); gần 8 ngàn hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

100% doanh nghiệp của tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử. Toàn tỉnh hiện có 268 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. Tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 6,2 tỷ USD.

100% thôn, bản thuộc khu vực đặc biệt khó khăn đã được phủ sóng thông tin di động. Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 80,07%. Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 72,56%. Toàn tỉnh có 143/225 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (đạt 63,5%).

Những kết quả trên đã góp phần làm giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách, tăng hiệu lực quản lý nhà nước, đưa các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS năm 2021 đều tăng so với năm 2020. Cụ thể: PCI xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố (tăng 2 bậc); PAR Index xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố (tăng 1 bậc); PAPI xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố (tăng 32 bậc); SIPAS xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố (tăng 8 bậc).

Để chuyển đổi số chuyển trọng tâm từ chính quyền sang người dân và trở thành nhu cầu tự thân của người dân, doanh nghiệp, thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, chính sách trong chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn. Tập trung làm tốt việc huy động nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng số; nâng cao chất lượng, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Phát triển, kết nối, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung; các nền tảng, hệ thống, ứng dụng công nghệ phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, đời sống Nhân dân và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lựa chọn một số ngành, lĩnh vực có tác động trực tiếp vào khâu đột phá của tỉnh để tập trung thực hiện chuyển đổi số; trong đó, xây dựng cơ sở dữ liệu số là yếu tố quan trọng để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền số, dẫn dắt phát triển kinh số, xã hội số. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, nhất là ở cơ sở, từ đó đưa công nghệ số lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với mục tiêu phát triển chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, phát triển kinh tế số, xã hội số để cải thiện mức sống của người dân, xây dựng các doanh nghiệp có nội lực và khả năng cạnh tranh cao, nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã và đang được cả hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ quyết tâm thực hiện./.

Theo Cổng thông tin Phú Thọ