CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phú Thọ: Nhiều giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Nhiều năm liên tiếp, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở Phú Thọ tụt hạng, nhiều chỉ số rất thấp trong bảng xếp hạng giữa các tỉnh, thành trong cả nước. Tỉnh Phú Thọ đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm cải thiện vị trí xếp hạng, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế, xã hội.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở Phú Thọ đã giảm mạnh trong 3 năm gần đây. Từ vị trí 27/63 tỉnh, thành phố năm 2011, đến năm 2014 đã tụt xuống 54/63 tỉnh, thành phố. Trong đó, chỉ số về thời gian thấp nhất cả nước, không đạt mức điểm trung bình; chỉ số minh bạch, năng động, bình đẳng cũng đạt mức điểm dưới trung bình. Các chỉ số chi phí không chính thức ngoài quy định, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, pháp lý, đào tạo… mặc dù đã tăng so với trước nhưng vẫn đứng ở vị trí “đội sổ” so với các tỉnh, thành trong cả nước.

Nhằm khắc phục vị trí cuối trong bảng xếp hạng, tỉnh Phú Thọ đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra nguyên nhân yếu kém trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế địa phương. Tỉnh ủy đã đưa ra nhiều giải pháp và mục tiêu cụ thể nhằm cải thiện thứ hạng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Cụ thể, Tỉnh uỷ đã giao cho UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn xây dựng và thực hiện nghiêm lộ trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu cụ thể.

Theo đó, UBND tỉnh nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo đề án nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó trực tiếp giao cho các sở, ngành theo dõi, đánh giá từng chỉ số năng lực cạnh tranh; hàng tháng, hàng quý có đánh giá kết quả thực hiện. Đồng thời chấn chỉnh lại bộ phận “một cửa”, xử lý nghiêm những cán bộ gây khó khăn, phiền hà cho các doanh nghiệp, nhân dân; rà soát và bố trí cán bộ cán bộ có năng lực, trách nhiệm. Mặt khác, tỉnh cập nhật thường xuyên những chủ trương chính sách đầu tư mới, thực hiện công khai minh bạch các kế hoạch, quy hoạch của các ngành, lĩnh vực để các nhà đầu tư được tiếp cận bình đẳng.

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo các ngân hàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay; lãnh đạo tỉnh thường xuyên trao đổi gặp gỡ các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn; tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng trong thực hiện cấp phép đầu tư; nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đầu tư dự án; tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; ban hành cơ chế đặc thù trong thu hút đầu tư…

Với những giải pháp cụ thể trên, tỉnh Phú Thọ phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới./.

Lâm Đào An

Theo TTXVN