The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phú Yên: Khi thủ tục hành chính được công bố, công khai

Việc công bố danh mục, công khai thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân cập nhật kịp thời những quy định mới; bảo đảm tính công khai minh bạch trong giải quyết công việc của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước…
Qua công bố, công khai TTHC từng bước rà soát, loại bỏ các thủ tục rườm rà, cắt giảm đáng kể chi phí, đồng thời dễ dàng tìm kiếm thông tin nhanh chóng, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.
Giúp tổ chức, cá nhân cập nhật kịp thời thông tin
Từ đầu năm đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 13 quyết định công bố TTHC và danh mục TTHC theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Theo đó, có 64 TTHC được công bố, gồm 26 TTHC ban hành mới, 20 TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế và 18 TTHC bãi bỏ. Trên cơ sở TTHC được công bố, các sở, ban ngành và địa phương đã tiến hành địa phương hóa, cập nhật và công bố kịp thời theo đúng thời gian quy định.
Là một trong những sở, ban ngành thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, từ đầu năm đến nay, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định 1079/QĐ-UBND về việc công bố kèm danh mục và quy trình nội bộ giải quyết 37 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của ban này. Qua đó giúp các tổ chức, cá nhân cập nhật kịp thời những thông tin TTHC mới nhất, đảm bảo quyền lợi.
Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên, cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh; ngoài đẩy mạnh các giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính, ban cũng rất chú trọng đến công tác rà soát, bãi bỏ TTHC không còn phù hợp và kịp thời công bố, cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ban theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời tăng cường kiểm tra quy trình, kết quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.
Tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, việc công bố, đơn giản hóa TTHC cũng được chú trọng đẩy mạnh. Theo Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh Đinh Ngọc Dạn, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, niêm yết công khai TTHC theo đúng quy định, nhất là những TTHC thay thế, chuẩn hóa trong các lĩnh vực. Qua đó vừa tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân; tránh sự chồng chéo của các văn bản.
Dễ dàng giám sát hoạt động của cán bộ, công chức
Theo bà Nguyễn Vũ Tố Quyên, 100% TTHC được công khai đầy đủ với nhiều kênh khác nhau như: trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng dịch vụ công (DVC) trực tuyến tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công, trụ sở của ban và Trang thông tin điện tử của ban để cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đầu mối tìm hiểu TTHC, giảm áp lực cho cán bộ, công chức.
Còn theo Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa Cao Đình Huy, Cổng thông tin điện tử thành phố đăng tải công khai tất cả kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, TTHC và công khai kết quả, tiến độ giải quyết TTHC theo đúng quy định. Công dân dễ dàng giám sát hoạt động của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.
Bà Cao Thị Chi ở thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa) nhìn nhận: “Việc công khai các TTHC trên các cổng điện tử và Cổng DVC trực tuyến của tỉnh rất thuận lợi cho công dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nó không chỉ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của cơ quan hành chính nhà nước, mà còn giảm tối đa chi phí thực hiện TTHC cho người dân”.
Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ, hoạt động kiểm soát TTHC, trong đó có việc công bố, công khai TTHC trên địa bàn tỉnh đến nay đã dần đi vào nề nếp, ổn định, hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và hiệu quả. Công tác kiểm soát TTHC luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên. Các cơ quan, đơn vị đã và đang triển khai việc tiếp nhận hồ sơ TTHC qua Cổng DVC trực tuyến của tỉnh, dịch vụ bưu chính công ích, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giúp tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát hồ sơ của mình, đồng thời các cơ quan nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc tại đơn vị. Các cán bộ, công chức làm cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã có trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc.
“Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng rà soát, đánh giá TTHC ngay từ khâu lựa chọn TTHC, lĩnh vực TTHC; tiếp tục đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa TTHC theo hướng cắt giảm tối đa chi phí, thời gian thực hiện TTHC; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời tiếp tục rà soát nhằm phát hiện những quy định, TTHC không thật sự cần thiết, không phù hợp, còn rườm rà, phức tạp gây khó khăn cho quá trình giải quyết công việc đối với tổ chức, cá nhân. Qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, bãi bỏ theo quy định, nhất là trong lĩnh vực doanh nghiệp; bổ sung các tính năng tiện ích để nâng cao hiệu quả sử dụng của Cổng DVC và Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, nhất là kết nối liên thông với các phần mềm chuyên ngành dùng chung của các bộ, ngành Trung ương để triển khai hiệu quả, thực chất DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh”, đồng chí Lê Tấn Hổ cho biết.