CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phú Yên: Nâng cao cải cách hành chính trong điều kiện dịch bệnh

Năm qua, tuy gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra nhưng công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được tỉnh Phú Yên quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời các nội dung.
UBND tỉnh, các sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hướng đến sự phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, trong đó xác định triển khai nhiều giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện.
Chủ động phòng, chống dịch bệnh lây lan
Bà Lê Thị Yến Thi, thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa) cho biết: “Tôi bị mất giấy chứng minh nhân dân. Sau khi làm đầy đủ thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, tôi đăng ký dịch vụ bưu chính công ích và về nhà chờ nhận kết quả. Quá tiện lợi, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp”.
Theo BHXH tỉnh, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, giải quyết TTHC tại nhà thông qua sử dụng bưu chính công ích là giải pháp hữu hiệu để tránh tình trạng tập trung đông người, ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
Thời gian qua, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH; triển khai thực hiện việc cấp thẻ BHYT năm 2020 cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các vùng khó khăn và người sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện tốt phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Ông Lê Tỷ Khánh, Phó Giám đốc Sở TT-TT, cho biết: UBND tỉnh đã và đang tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện kết nối liên thông văn bản ổn định từ tỉnh đến cấp xã, thực hiện kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản giữa tỉnh với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; giữa các sở, ngành, địa phương với nhau, kết nối thông suốt với Trục liên thông văn bản quốc gia. Một số hội nghị, cuộc họp quan trọng của UBND tỉnh được tổ chức trực tuyến với cấp huyện. Tỉnh cũng đã tiếp phát một số cuộc họp, hội nghị trực tuyến của Chính phủ xuống các huyện, thị xã, thành phố.
Đến nay, 100% các sở, ngành, địa phương sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong công việc. Các hệ thống đã kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản của tỉnh và Trục liên thông văn bản quốc gia. 100% các cơ quan, địa phương đã gửi văn bản có ký số qua hệ thống ký số tổ chức đối với văn bản số hóa từ bản giấy để phát hành, đưa vào hệ thống để xử lý.
“UBND tỉnh cũng đã ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh. Các quy trình này sẽ giúp hạn chế tiếp xúc giữa người với người, hạn chế nguy cơ lây lan bệnh dịch”, ông Khánh cho biết.
Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC
Theo đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch, trong đó công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của tỉnh luôn được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm chú trọng, đẩy mạnh triển khai thực hiện thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Theo đó, các sở, ban ngành và địa phương phải nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là vai trò của người đứng đầu, chỉ đạo sâu sát vừa đảm bảo sự hài lòng cho cá nhân, doanh nghiệp, vừa an toàn.
Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa Cao Đình Huy cho biết: “Công tác CCHC là một trong những hoạt động luôn được thành phố đặt lên hàng đầu. Theo đó, để đảm bảo an toàn, tổ chức, cá nhân hài lòng, UBND thành phố đẩy mạnh công tác chỉ đạo xuống các xã phường, kiểm tra, giám sát các tổ chức, hoạt động các phòng chuyên môn, đẩy mạnh điều hành bằng công nghệ thông tin. Đặc biệt, thành phố đã kiện toàn Tổ kiểm tra đột xuất công tác CCHC và kỷ luật, kỷ cương của thành phố để xử lý kịp thời những hành vi nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp và những cán bộ, công chức, viên chức không tuân thủ đúng quy trình giải quyết TTHC trong mùa dịch”.
Còn theo ông Lê Ngọc Tính, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, huyện đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, xã, thị trấn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và trong giao dịch, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Với tinh thần bảo đảm hoạt động thông suốt, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra. Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian làm việc.
Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác CCHC để góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém của các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt trong năm 2020, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PAPI, PCI trong các năm tiếp theo.