Theo UBND tỉnh Phú Yên, trong 5 năm 2015-2020, tỉnh Phú Yên đã thu hút hơn 230 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 31 nghìn tỷ đồng, trong đó có 09 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 70,5 triệu USD. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong năm 2021- 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng, tác động của đại dịch COVID-19 nhưng công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) tiếp tục được quan tâm, triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh với nhiều giải pháp tích cực, qua đó đã góp phần thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Theo đó, năm 2021 tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư 12 dự án ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư hơn 7.010 tỷ đồng và điều chỉnh chủ trương đầu tư 10 dự án. Đến cuối năm 2022, trên địa bàn tỉnh Phú Yên tiếp tục thu hút được 117 dự án đầu tư (trong đó có 17 dự án có vốn đầu tư nước ngoài) với diện tích đất đăng ký gần 442 ha, vốn đầu tư đăng ký hơn 9.819 tỷ đồng và gần 36 triệu USD.

Bốc xếp hàng hóa tại cảng Vũng Rô (Phú Yên).

Để có được những kết quả đáng kể trên, trong những năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND xác định ngoài nhiệm vụ phát huy nội lực, tiềm năng của tỉnh, địa phương phải chú trọng trong việc mời gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 và bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh uỷ Phú Yên đã ban hành Chương trình hành động về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế nhằm mục tiêu tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh để huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Trên cơ sở đó, thời gian qua các cấp, các ngành và chính quyền các địa phương trong tỉnh Phú Yên đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Trong các giải pháp này, đáng kể là UBND tỉnh đã triển khai xây dựng và thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI); đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; thực hiện quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, bảo đảm thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực gắn với việc rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Từ những nỗ lực trên, đến nay, qua các khâu tiếp nhận, tham mưu xử lý, phát hiện văn bản tại các sở, ngành, địa phương đều đã được thực hiện trên môi trường điện tử; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư từ 35%-55% so với quy định của Trung ương; xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến kêu gọi đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xúc tiến đầu tư tại các thành phố lớn, ngoài nước nhằm kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược về đầu tư tại tỉnh...

Cạnh đó, hằng năm UBND tỉnh Phú Yên đều tổ chức hội nghị đối thoại với người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tổ chức làm việc với các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh; tập trung hỗ trợ, giải quyết cơ bản các khó khăn, vướng mắc, hoàn chỉnh thủ tục thuộc thẩm quyền của tỉnh đối với các dự án lớn ngoài ngân sách đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, theo UBND tỉnh Phú Yên, thời gian qua đã có nhiều khó khăn, thách thức như: tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường; bảo hộ thương mại, canh tranh giữa các nền kinh tế lớn diễn ra gay gắt; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 đã gây ra nhiều thiệt hại đối với tài sản của Nhà nước và Nhân dân nói chung, tỉnh Phú Yên nói riêng…

Trong bối cảnh kể trên, với sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Trung ương, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã quyết tâm tập trung nỗ lực phấn đấu, phát huy thời cơ, thuận lợi để vượt qua các khó khăn, thách thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, đạt nhiều thành tựu nhất định.

Khu Kinh tế Nam Phú Yên- một trong những địa chỉ được tỉnh Phú Yên quy hoạch, đầu tư hạ tầng tốt để mời gọi các nhà đầu tư.

Phát huy thành công đó, trong thời gian tới, tỉnh Phú Yên tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm liên quan đến công tác nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh. Trong đó, về chỉ đạo điều hành, tỉnh sẽ tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ. Thực hiện quản lý chặt chẽ, kiên quyết trong bảo đảm nhà đầu tư thực hiện nghiêm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, bảo đảm chế độ tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động đối với công nhân.

Theo Báo điện tử Đảng Cổng sản Việt Nam