CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quảng Nam - 40% doanh nghiệp gặp trở ngại vì thủ tục vay vốn

Đây là lần thứ 2 liên tiếp PCI của Quảng Nam bị tụt hạng (năm 2011 xếp thứ 11, năm 2012 xếp thứ 15). Khoảng 35% doanh nghiệp (DN) tham gia khảo sát đánh giá rằng địa phương ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài hơn là phát triển DN tư nhân; 40% DN gặp trở ngại do thủ tục vay vốn phiền hà. Ngoài ra, có một số trở ngại khác như: lãi suất và điều kiện cho vay đối với DN tư nhân khó khăn (64% DN đánh giá), bị ngân hàng áp đặt điều kiện tín dụng bất lợi (55%)...
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khẳng định sẽ cải thiện môi trường đầu tư, cải tiến dịch vụ hỗ trợ, tăng cường giám sát và độc lập mổ xẻ yếu kém nội tại của địa phương để đáp ứng nhu cầu DN.

H.X.

Theo Thanh Niên Online

Ngày 15/09/2014