CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quảng Nam - Phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh Quảng Nam 2013

Hội nghị diễn ra với chủ đề "Phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam năm 2013" và bàn các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2014 và những năm tiếp theo. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu... cùng đại diện Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp tham dự hội nghị.
Theo VCCI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013, Quảng Nam xếp vị thứ 27/63 với 58,76 điểm. Đây là năm thứ hai liên tiếp PCI Quảng Nam giảm cả về điểm số và vị trí xếp hạng. Hội nghị đã tập trung phân tích, tìm ra những giải pháp để có thể duy trì những chỉ số thành phần đã được cải thiện, tăng điểm so với các năm trước, đồng thời cải thiện mạnh mẽ các chỉ số thành phần có điểm số thấp tác động đến kết quả đánh giá PCI. Tất cả để nhằm cải thiện thứ hạng PCI năm 2014 và cải thiện môi trường đầu tư, góp phần thu hút các nguồn lực để hiện thực hóa các mục tiêu trong chiến lược phát triển địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh cho rằng, Quảng Nam đặc biệt quan tâm, xem chỉ số PCI là thước đo quan trọng, khách quan đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền tỉnh và mức độ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh qua từng năm. Thông qua những ý kiến đóng góp, trao đổi, chính quyền sẽ đưa ra những giải pháp điều chỉnh phù hợp trong chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp, thu hút tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

T.D

Theo Báo Quảng Nam

Ngày 11/09/2014