CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quảng Nam: Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng

Trong năm, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ động, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước nhằm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động Kiểm toán Nhà nước.
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ trong năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, riêng về kiểm soát tham nhũng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2021 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021; Kế hoạch số 2416/KH- UBND ngày 27/4/2021 về triển khai thực hiện chương trình công tác PCTN năm 2021 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Kế hoạch số 4879/KH-UBND ngày 30/7/2021 về triển khai đánh giá công tác trên PCTN năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo “Bộ Chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020; Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 695/QĐ- TTg ngày 10/05/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.
Trong năm, chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ động, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước nhằm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động Kiểm toán Nhà nước.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ PCTN; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; giải quyết khiếu nại, tố cáo...
Định kỳ, Thanh tra tỉnh thường xuyên hướng dẫn các đơn vị, địa phương tham mưu thủ trưởng cùng cấp quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 đúng thời gian quy định; nội dung thanh tra bám sát chỉ đạo của cấp trên và những vấn đề bức xúc về công tác quản lý Nhà nước, về PCTN, lãng phí; không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp theo quy định tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
Đối với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực hải quan, tiếp tục thực hiện đôn đốc, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, cắt giảm tối thiểu 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành, thực hiện công bố công khai đầy đủ trên cổng thông tin điện tử theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan; rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi thông quan hàng hóa.
Đến ngày 15/11/2021, đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục đối với 395 tờ khai nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành và 4.510 tờ khai có chứng từ, chứng nhận xuất xứ hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế theo các hiệp định thương mại tự do.
Thực hiện đầy đủ các giải pháp cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành như áp dụng quản lý rủi ro dựa trên cơ sở đánh giá, phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hóa; chuyển mạnh từ chủ yếu thực hiện kiểm tra tại giai đoạn thông quan hàng hóa sang chủ yếu giám sát tại thị trường nội địa; công khai danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành với mã số HS ở cấp độ chi tiết, cách thức quản lý chuyên ngành về xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng và chi phí doanh nghiệp phải trả…
Về thụ lý và xét xử các vụ án kinh tế liên quan đến doanh nghiệp, năm 2021, tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết 05/17 vụ, việc về tranh chấp hợp đồng liên quan đến doanh nghiệp, 01 yêu cầu tuyên bố phá sản đang tiến hành giải quyết, các quan hệ pháp luật chủ yếu là tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản, tranh chấp hợp đồng tín dụng và tranh chấp giữa các thành viên công ty với công ty...
Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh đã triển khai các hoạt động cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ giải quyết tranh chấp tại tòa án được nhanh chóng, kịp thời.
Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án liên quan đến doanh nghiệp đều đảm bảo nguyên tắc nhanh chóng, công khai, minh bạch. Phần lớn toà án hai cấp đều giải quyết các vụ việc trong thời hạn luật định. Tuy nhiên, thời gian qua, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên nhiều vụ án phải kéo dài do không thể triệu tập đương sự để giải quyết.
Trong công tác giải quyết, xét xử luôn thể hiện rõ trách nhiệm trong thực thi công vụ nói chung, giải quyết các vụ việc liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nói riêng, tăng cường và kiên trì hòa giải các vụ việc tranh chấp để các doanh nghiệp tự tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan, tạo điều kiện về thời gian và bảo vệ uy tín cho doanh nghiệp.
Thời gian tới, tỉnh sẽ ban hành Quy chế và Bộ Tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam để nâng cao trách nhiệm cải thiện chỉ số PCI của từng đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Nâng cao tinh thần, trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tác phong, kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ trong bối cảnh vừa chống dịch, vừa đảm bảo làm việc nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, quản trị nội ngành; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực...