CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quảng Nam - Tập trung cải thiện môi trường đầu tư

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh được Quảng Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ nhiều năm qua, Quảng Nam luôn coi hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp (DN) đồng hành với sự phát triển của tỉnh. Cụ thể, trong quá trình chỉ đạo và điều hành, Quảng Nam đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao PCI như Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 4.5.2009 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 553/QĐ-UBND ngày 3.2.2010 của UBND tỉnh về việc cải thiện môi trường đầu tư; Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 10.5.2013 của UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư và phát triển DN; Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 4.12.2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" trong việc giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 18.6.2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao PCI...
P.V: Tuy vậy, PCI trong 2 năm qua của Quảng Nam tụt thứ hạng, thưa ông?
Đồng chí Đinh Văn Thu: Năm 2013, PCI của Quảng Nam đã bị tụt đến 12 bậc so với năm 2012, đứng vị thứ 27, rơi vào nhóm khá. Xét về tổng số điểm, năm 2013 là năm thứ 2 liên tiếp PCI của Quảng Nam bị giảm, từ mức 63,4 điểm (năm 2011) xuống 60,7 điểm (năm 2012) và còn 58,7 điểm (năm 2013). Có 4 chỉ số giảm đáng lưu tâm là chỉ số gia nhập thị trường, chi phí không chính thức, hỗ trợ DN và đào tạo lao động. Bên cạnh những kết quả đạt được, Quảng Nam vẫn thẳng thắn nhìn nhận về công tác cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ DN trong những năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là trong việc chỉ đạo điều hành, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp; việc giải quyết thủ tục đầu tư, kiến nghị của DN có nơi, có lúc chưa nhất quán, đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho nhà đầu tư chưa đúng tiến độ, nhiều trường hợp bị chậm trễ kéo dài; công tác đào tạo lao động chưa đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư; một số dự án đầu tư chậm tiến độ... Mặt khác, công tác cải cách TTHC có lúc, có nơi còn gây khó khăn, một số cán bộ thực thi công vụ còn gây nhũng nhiễu và sự thiếu sâu sát, trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo, do đó người dân, DN còn phiền hà. Từ đó đã dẫn đến vài chỉ số thành phần trong PCI xếp thứ hạng không ổn định và có điểm số rất thấp.
P.V: Với quyết tâm cao về duy trì và từng bước cải thiện các điểm số thành phần của PCI trong 2 năm 2014 - 2015, Quảng Nam đã đề ra giải pháp, chương trình hành động nào?
Đồng chí Đinh Văn Thu: Mới đây, cùng với tổ chức hội thảo chuyên đề về cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số PCI trong năm 2014 - 2015, UBND tỉnh đã giao cho Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ DN tỉnh (IPA) nghiên cứu những mô hình, sáng kiến tốt ở các tỉnh thành trong cả nước để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư và nâng cao PCI. Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2479/KH-UBND về kế hoạch hành động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao PCI giai đoạn 2014 - 2015. Do vậy, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đột phá theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra là: xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư. Đồng thời tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao điểm số các chỉ số thành phần trong PCI, phấn đấu năm 2014, Quảng Nam đứng trong nhóm tỉnh có chỉ số tốt (đạt từ 60 điểm trở lên), năm 2015 trở về sau nằm trong nhóm 10 tỉnh có chỉ số cao nhất.
UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện nâng cao PCI; phổ biến đến tất cả bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan nhận thức rõ nội dung 10 chỉ số của PCI để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình theo sát nội dung của các chỉ số trong PCI.
P.V: Một sự kiện được nhiều DN quan tâm là mới đây, UBND tỉnh đã ban hành quy định về tổ chức tiếp DN định kỳ hằng tháng kể từ tháng 10.2014 trở đi, phải chăng đây là một trong những giải pháp đột phá trong công tác cải cách TTHC để cải thiện môi trường đầu tư?
Đồng chí Đinh Văn Thu: Nhà đầu tư và DN, thường quan tâm đến chất lượng dịch vụ công, đặc biệt về thủ tục đầu tư và trách nhiệm của các cơ quan đối với dự án đầu tư đang triển khai, sự phản hồi thông tin nhanh và có trách nhiệm của địa phương. Việc tổ chức tiếp DN định kỳ hằng tháng của UBND tỉnh thể hiện ý chí quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao PCI. Quyết tâm ấy được thể hiện rõ nét với những cố gắng nhằm nâng cao hơn nữa tính minh bạch trong các TTHC nhằm giải đáp những vướng mắc, kiến nghị từ phía nhà đầu tư, DN trong quá trình xúc tiến đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh ở Quảng Nam.
Theo đó, UBND tỉnh đã quy định thời gian vào ngày 5 hằng tháng (trường hợp trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc đầu tuần hoặc ngày làm việc tiếp theo), tại trụ sở IPA, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ trực tiếp tiếp DN (trong trường hợp lãnh đạo UBND tỉnh bận công tác đột xuất, ủy quyền cho IPA tiếp thu ý kiến của DN và tham mưu trả lời văn bản cho DN). Cùng với tổ chức tiếp DN định kỳ, thời gian đến, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo IPA xây dựng kế hoạch chuẩn bị mọi mặt để thành lập cổng thông tin đối thoại DN và chính quyền nhằm thông tin trao đổi gián tiếp về các vấn đề thắc mắc của DN, nhà đầu tư với các cơ quan công quyền của tỉnh. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng sẽ trực tiếp trả lời các câu hỏi theo quy định, qua đó không chỉ giúp các DN tiết kiệm về thời gian mà còn đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh được thuận lợi và không bị gián đoạn. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các các ngành, các cấp cùng với sự hợp tác của cộng đồng DN, tin rằng PCI năm 2014 và những năm tiếp theo sẽ có nhiều cải thiện đáng kể, tạo ra nhiều bước đột phá mới trong cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh, tạo động lực thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn Quảng Nam.

P.V: Xin cảm ơn ông!

ĐẶNG HÙNG (thực hiện)

Theo báo Quảng Nam ngày 05/10/2014