CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quảng Ngãi: Bước chuyển về cải thiện môi trường đầu tư

Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tham mưu UBND tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
Những năm gần đây, nhiều dự án có quy mô tầm cỡ quốc gia, quốc tế liên tục lựa chọn Quảng Ngãi là điểm đến. Không chỉ bởi Quảng Ngãi có những “đặc ân” trời phú về địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, tài nguyên thiên nhiên... đó còn là sự tin cậy vững vàng khi thể chế, chính sách về thu hút đầu tư ngày càng được hoàn thiện, tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh ngày một cởi mở, thân thiện và minh bạch.
Quảng Ngãi hội tụ nhiều lợi thế để trở thành điểm đến mới cho nhà đầu tư.

Quảng Ngãi hội tụ nhiều lợi thế để trở thành điểm đến mới cho nhà đầu tư.

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi, nhiều dự án lớn được chấp thuận chủ trương đầu tư có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, du lịch, giáo dục, y tế. Một số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, sản xuất, kinh doanh đã hoàn thành và đưa vào vận hành, sử dụng, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và tạo động lực tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của tỉnh. Kết quả đầu tư các dự án đã góp phần gia tăng năng lực sản xuất cho các ngành, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng thu ngân sách của tỉnh; đồng thời, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.
Để có thể cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung thực hiện các giải pháp để góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và môi trường kinh doanh. Cụ thể, Sở thường xuyên tổ chức các chương trình “Cà phê doanh nhân”, đối thoại doanh nghiệp, mở lớp đào tạo doanh nghiệp, khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Sở đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp. Nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, Sở đã phối hợp với các cơ quan, các địa phương trong tỉnh tiến hành bồi dưỡng các lớp khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp chuyên sâu...
Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng năm 2020 giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019. Toàn tỉnh có 468 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 1.800 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân 3,86 tỷ đồng/doanh nghiệp. Ngoài ra, đại dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là nhà đầu tư FDI.
Do một số lý do khách quan như trên trên, tính từ đầu năm tới nay toàn tỉnh chỉ có 1 dự án FDI được cấp phép đầu tư (Nhà máy Công nghiệp Asia Foam thuộc Công ty TNHH Far Eart Foam Việt Nam của nhà đầu tư Malaysia), với tổng vốn đăng ký 20 triệu USD. Riêng vốn thực hiện của các dự án FDI trên địa bàn tỉnh 9 tháng qua đạt 195,4 triệu USD, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2019. Theo lũy kế đến tháng 9, toàn tỉnh có 64 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 1,87 tỷ USD. Trong đó, có 38 dự án đi vào hoạt động, 21 dự án đang triển khai và 5 dự án tạm dừng.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Thị Mỹ Ái cho biết: Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm Sở đã quán triệt việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng, đơn vị mình với mục tiêu cắt giảm tối thiểu chi phí theo quy định. Đồng thời, Sở đã phân công cụ thể cho thành viên Ban Giám đốc, các trưởng phòng, đơn vị có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính và báo cáo kết quả theo quy định”.
Một trong những nhiệm vụ nổi bật của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi trong thời gian qua là chủ trì nghiên cứu, soạn thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, chính sách phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; phối hợp cùng Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Tôn Đức Thắng xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020 - 2030; tham mưu trình Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - ­2030, tầm nhìn đến năm 2050...