CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quảng Ngãi: Cục Thuế xếp thứ nhất về chỉ số DDCI cấp tỉnh

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp sở, ban, ngành và cấp huyện năm 2019. Theo đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được xếp vị trí thứ nhất trong số 15 sở, ngành của tỉnh, với 63,96 điểm.
chi-cục-thuế-huyện-đảo-lý-sơn.jpg

Cán bộ thuế Chi cục Thuế huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý thuế.

Báo cáo được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Chi nhánh tại Đà Nẵng thực hiện, xây dựng dựa trên cơ sở khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

99,7% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử

Ông Nguyễn Văn Luyện – Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, để cộng đồng DN và người nộp thuế (NNT) thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước được thuận lợi nhất, Cục Thuế Quảng Ngãi luôn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý thuế.

Cụ thể, trong triển khai thực hiện các đề án hiện đại hoá, ứng dụng CNTT phục vụ quản lý thuế, Cục Thuế Quảng Ngãi đã hỗ trợ DN kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử (NTĐT); hoàn thuế điện tử; triển khai dịch vụ thuế điện tử theo kế hoạch của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho DN. Đồng thời, kịp thời công khai thông tin hộ khoán trên website ngành.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Quảng Ngãi cũng đôn đốc các DN đăng ký và thực hiện NTĐT; phối hợp với Ngân hàng Agribak chi nhánh Quảng Ngãi triển khai thực hiện “Đề án NTĐT đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh”. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn đã có 99,7% DN đăng ký NTĐT qua các ngân hàng thương mại; tỷ lệ số tiền NTĐT đạt 98,3%; tỷ lệ chứng từ nộp ngân sách bằng hình thức điện tử đạt 64,8%.

Cùng với đó, Cục Thuế Quảng Ngãi đã thực hiện nhiều đợt nâng cấp ứng dụng CNTT kịp thời, đúng yêu cầu của Tổng cục Thuế như: Nâng cấp ứng dụng TMS các phiên bản 3.21 - 3.51 đáp ứng Thông tư 87/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính; ứng dụng quản lý trước bạ đáp ứng Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ; ứng dụng quản lý ấn chỉ phiên bản 7.03 đáp ứng về xử lý hóa đơn trên ứng dụng quản lý ấn chỉ,… tiếp tục triển khai iTNK 1.02 phục vụ việc ghi nhật ký điện tử thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của Tổng cục Thuế.

Ông Nguyễn Văn Luyện cho biết thêm, việc triển khai đánh giá năng lực điều hành các sở, ban, ngành và cấp huyện tỉnh Quảng Ngãi năm thứ 2 liên tiếp được UBND tỉnh xem như là một giải pháp cụ thể để thúc đẩy việc cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ DN phát triển.

Tiếp tục cải thiện những chỉ số thành phần đạt thấp

Theo Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi Nguyễn Văn Luyện, phương pháp đánh giá DDCI được kế thừa từ phương pháp luận của PCI, nội dung đánh giá xây dựng từ tình hình thực tiễn của tỉnh, được các sở, ban, ngành và địa phương đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng và UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt bộ chỉ số.

ddci-quảng-ngãi.jpg

Cục Thuế Quảng Ngãi xếp thứ nhất các sở, ban, ngành về chỉ số DDCI cấp tỉnh.

Theo đánh giá, năm 2019, Cục Thuế Quảng Ngãi có 2/7 chỉ số thành phần, đứng đầu là tính minh bạch (7,14 điểm) và hỗ trợ DN (7,38 điểm). Hai chỉ số này có tỷ lệ DN đánh giáo cao ở các nội dung: “Trong thời gian qua đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động công khai thông tin, hỗ trợ DN”, như gửi thông tin các chính sách thuế mới qua địa chỉ email cho DN, tổ chức chương trình tập huấn chính sách thuế mới, hướng dẫn thủ tục NTĐT…; "Xác định đúng và giải quyết kịp thời nhu cầu của DN giúp Cục Thuế Quảng Ngãi có tỷ lệ DN đánh giá tốt”; “Nội dung chương trình hỗ trợ là thiết thực, cao hơn các đơn vị khác”.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Quảng Ngãi có 3/7 chỉ số thành phần xếp thứ 2 là chi phí thời gian (6,64 điểm), cạnh tranh bình đẳng (5,35 điểm) và thiết chế pháp lý (6,13 điểm). Bên cạnh những kết quả tốt, tính năng động của Cục Thuế Quảng Ngãi là 6,30 điểm, cần cải thiện khi chỉ số thành phần này xếp thứ hạng 7/15, thấp hơn so với trung vị và chỉ số chi phí không chính thức là 5,50 điểm, xếp hạng 5/15.

Đề cập đến nhiệm vụ công tác cải cách TTHC và đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý thuế trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Luyện cho biết, kết quả đạt được đó là sự nỗ lực của toàn thể công chức trong toàn đơn vị. Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, Cục Thuế Quảng Ngãi sẽ tiếp tục cải thiện những chỉ số thành phần đạt thấp, theo đó, cục thuế đã phổ biến đến cán bộ công chức trong đơn vị nắm bắt 7 chỉ số thành phần liên quan đến công tác thuế; từ đó đề ra những biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả.

Song song với đó, Cục Thuế Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh “Đề án nộp thuế không dùng tiền mặt cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh” theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hỗ trợ chính sách thuế cho DN siêu nhỏ và DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên DN được quy định tại Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

Đồng thời, đơn vị cũng tổ chức rà soát, tham mưu đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thuế; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4 theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, cục thuế cũng tăng cường kiểm tra thực hiện TTHC và công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc giải quyết TTHC; phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ; nhất là bộ phận công chức thường xuyên tiếp xúc với NNT./.

Theo Thời báo Tài chính