CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quảng Ngãi : Hội nghị PCI Quảng Ngãi năm 2013 và giải pháp cải thiện

Sáng ngày 14/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị PCI Quảng Ngãi năm 2013 và giải pháp cải thiện. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi, các đồng chí là đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành Quảng Ngãi, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Ngãi, đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi và đại diện các doanh nghiệp đã đến dự.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh là động lực quan trọng để thúc đẩy thu hút nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng mà tỉnh đang ra sức phấn đấu thực hiện và xem đây là thước đo quan trọng về mức độ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; qua đó sẽ đề ra nhiều giải pháp điều chỉnh phù hợp hơn trong chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp, thu hút tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013 của Quảng Ngãi đã có sự thay đổi đáng kể, đưa Quảng Ngãi vào nhóm 10 tỉnh thành có thứ hạng rất tốt trên bảng xếp hạng của cả nước, với vị trí 07/63 tỉnh thành, đạt 60,05 điểm; tăng 8,47 điểm và tăng 20 bậc trên bảng xếp hạng so với năm 2012.
Qua phân tích những chỉ số thành phần PCI năm 2013 so với năm 2012 thì thấy có 07 chỉ số tăng điểm gồm: Tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, tính năng động của lãnh đạo tỉnh, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý với tổng điểm tăng là 10,46 điểm và 02 chỉ số giảm điểm là: Gia nhập thị trường, chi phí không chính thức với tổng điểm giảm là 1,99 điểm.
Để giữ vững các chỉ số thành phần có điểm số và vị thứ tốt, đồng thời để cải thiện và nâng cao điểm số cũng như thứ hạng các chỉ số chưa tốt trong năm 2014 và những năm tiếp theo, Hội nghị xác định chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của PCI trong việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban ngành, các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số PCI nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về thuế; thực hiện thanh tra, kiểm tra về thuế theo đúng kế hoạch, chương trình; giảm số lần làm việc với doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nói chung và thủ tục liên quan đến đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp; rà soát các thủ tục hành chính còn rườm rà, không phù hợp, còn chồng chéo để chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế kịp thời. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" và các quy chế phối hợp trước đây; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính các cấp, phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai tại công sở các quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính...
Ngoài ra, Hội nghị còn nghe nhiều bài tham luận có ý nghĩa của các Sở ngành về các giải pháp nâng cao các chỉ số thành phần của PCI năm 2013.
Ban Quản lý KKT Dung Quất và cá nhân ông Phạm Như Sô - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất là một trong 14 tập thể và 09 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị lần này vì có thành tích, góp phần quan trọng trong việc cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nhà.
LG