CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quảng Ngãi tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến

Một trong những mục tiêu quan trọng để Quảng Ngãi nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử là tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến
Nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp mới để đẩy mạnh cải cách hành chính.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân.
Cơ hội thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến
Tại tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19 vừa qua, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, nộp và nhận kết quả qua đường bưu điện, thay vì nhận hồ sơ trực tiếp như trước đây. Với các thủ tục hành chính đã được công bố, hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho phép tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và được nộp hồ sơ, nhận kết quả qua đường bưu điện thuộc thẩm quyền giải quyết của 16 sở.
Trong 7 tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 8.471 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm 11,8% trên tổng số 71.337 hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm, tập trung vào các lĩnh vực thủy sản (đăng ký tàu cá), xúc tiến thương mại, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, đường bộ (cấp đổi phù hiệu xe), lý lịch tư pháp, việc làm - an toàn lao động (cấp và cấp lại giấy phép cho người lao động nước ngoài).
Mặc dù vậy, tại 13 huyện, thị xã, thành phố thì không phát sinh hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, một số dịch vụ công trực tuyến được các ngành, địa phương cung cấp nhưng không có phát sinh hồ sơ. Điều này có nghĩa là, người dân, doanh nghiệp không sử dụng các dịch vụ công trực tuyến này, làm ảnh hưởng đến hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Thanh Hoài, hiện nay các cơ quan đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Một số cơ quan trước đây chưa thực hiện việc nhận hồ sơ trực tuyến, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tích cực đẩy mạnh triển khai, nhất là trong đợt cao điểm phòng, chống dịch vừa qua. Có thể thấy, lượng hồ sơ trực tuyến trong 7 tháng qua đã tăng cao hơn so với tổng số hồ sơ trực tuyến của năm 2019 (8.471/7.815 hồ sơ).
Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân
Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân
Để thúc đẩy quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Quảng Ngãi, ông Nguyễn Ngọc Trân cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền trên các kênh mạng xã hội để tạo thêm kênh thông tin về lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến từng hộ gia đình.
Bên cạnh đó, tỉnh sẽ chỉ đạo, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi quan hệ giải quyết thủ tục hành chính cũng như giới thiệu, hướng dẫn cho người dân cùng thực hiện, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.
Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục hoàn thiện các tính năng của Cổng dịch vụ công của tỉnh, hệ thống phần mềm "Một cửa điện tử" theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng; hoàn thiện hệ thống phần mềm thông tin “Một cửa điện tử” cấp huyện, cấp xã; quan tâm đầu tư trang thiết bị cần thiết tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã để người dân, doanh nghiệp có thể thao tác, sử dụng việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm sự ổn định, thông suốt của hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh, bảo đảm an toàn hệ thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu.