CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quảng Ngãi: Tránh “tham mưu cho có, nói mà không làm”

Đó là lưu ý của ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với các Sở, ban ngành địa phương tại Hội nghị Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (PCI) Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025.
Theo báo cáo, PCI tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 đã có sự cải thiện tích cực về điểm số, trong đó năm 2019 đạt mức điểm cao nhất kể từ năm 2006 đến nay với tổng điểm là 64,33.
Về thứ hạng trong giai đoạn 2016-2020 có sự tăng giảm giữa các năm, cụ thể năm 2016 xếp hạng thứ 26, năm 2017 tăng lên thứ hạng 25, tuy nhiên hai năm 2018-2019 giảm đáng kể và đều xếp hạng 41 và đến năm 2020 tăng lên 5 bậc xếp thứ hạng 36 trên bảng xếp hạng PCI của cả nước.
Quan sát 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, chỉ có chỉ số Gia nhập thị trường luôn đạt mức trên 7 điểm và là chỉ số có điểm số cao nhất trong 10 chỉ số thành phần trong 2 năm liên tiếp là 2019, 2020; đặc biệt trong năm 2019, chỉ số này đứng hạng thứ 4 – là thứ hạng cao nhất trong 10 chỉ số thành phần tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, điểm số và thứ hạng của chỉ số Gia nhập thị trường vẫn có sự tăng giảm, thiếu sự ổn định trong giai đoạn này.
09/10 chỉ số thành phần còn lại như chỉ số Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Tính năng động của chính quyền tỉnh; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; … đều có điểm số và thứ hạng tăng giảm không ổn định.
Lý giải những bất cập này, nhiều ý kiến cho rằng là do doanh nghiệp gặp khó khăn về thiếu quỹ đất sạch; việc giải phóng mặt bằng còn chậm; số ngày chờ đợi để được cấp GCNQSDĐ còn lâu (30 ngày); công tác chỉ đạo và điều hành ở cấp tỉnh mặc dù rất quyết liệt và linh hoạt nhưng việc thực thi ở cấp sở, ngành vẫn chưa được triển khai và thực hiện tốt…
Định hướng đến năm 2025, phấn đấu tổng điểm PCI đạt từ 67 điểm trở lên và thứ hạng nằm trong top 10-20/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “tốt”.
Theo ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo đã nêu rất rõ những mặt được, đặc biệt là đã chỉ ra những yếu kém, tồn tại và bất cập cần phải khắc phục trong thời gian đến, mà để khắc phục được thì vấn đề then chốt đầu tiên là phải có sự chuyển biến từ yếu tố con người và việc tổ chức thực hiện thật nghiêm túc với tinh thần “nói ít làm nhiều, chứ đừng có nói mà không làm”.
Theo ông Đặng Văn Minh, những dù là do nguyên nhân chủ quan hay khách quan thì Quảng Ngãi cũng cần xem xét, đánh giá lại và rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo.
Sự thiếu ổn định và thiếu bền vững trong điểm số và thứ hạng PCI của tỉnh trong những năm vừa qua thể hiện qua những chỉ số thành phần như chỉ số về tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng, chi phí thời gian; bên cạnh đó, công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành chưa thật sự quyết liệt, chưa có quyết tâm cao và chưa nghiêm túc trong việc thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Qua đó, ông Đặng Văn Minh nhấn mạnh: công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh PCI của Quảng Ngãi không phải là trách nhiệm của riêng một sở, ngành nào mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Vì vậy yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao, tránh “tham mưu cho có, không đảm bảo chất lượng”, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.
“Việc phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan còn yếu kém, thậm chí còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm” – ông Đặng Văn Minh chỉ rõ và cho rằng cần phải chấn chỉnh triệt để trong thời gian tới.
Trong đó, nhiêu khê nhất theo ông Đặng Văn Minh, quy trình giải quyết các Thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân còn quá rườm rà, phức tạp và chưa đảm bảo thời gian theo quy định; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư chưa được thực hiện một cách nghiêm túc, thiếu trách nhiệm… cũng là những “điểm nghẽn” làm Quảng Ngãi “mất điểm” trong mắt người dân và doanh nghiệp.
“Chúng ta đã nhận diện được, phân tích được và đề xuất được giải pháp thực hiện thì việc cần làm là đưa ngay vào kế hoạch để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương trong thời gian tới”, - ông Đặng Văn Minh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc cải thiện các chỉ số thành phần PCI, và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.
Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin và hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, nhất là các quy định mới liên quan đến các cơ chế, chính sách, ưu đãi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh theo danh mục dự án trọng điểm được UBND tỉnh phê duyệt, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp đối với sự lãnh đạo của các cấp chính quyền trong giai đoạn 2021-2025.