CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quảng Ninh: Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh ngành Thuế

Ngày 10/5, Cục thuế Quảng Ninh tổ chức đánh giá kết quả chỉ số PCI, DDCI, SIPAS, Par-index năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số năm 2019.
Theo kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 2018, Cục thuế tỉnh đứng ở vị trí thứ 3 trên 21 sở, ban, ngành của tỉnh với 77,62 điểm, tăng gần 8 điểm so với năm 2017, tuy nhiên có 5/8 chỉ số thành phần giảm điểm là: Chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý và vai trò người đứng đầu. Các chỉ số đo lường khác như: Sự hài lòng của người dân (Sipas), chỉ số cải cách hành chính (Par-index) năm 2018 của Cục Thuế tỉnh cũng đứng ở các vị trí thấp trên bảng xếp hạng. Ngoài ra, 3 chỉ số thành phần thuộc bộ chỉ số PCI năm 2018 tỉnh giao Cục thuế chủ trì là tính minh bạch, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng đều chưa đạt được mục tiêu đề ra.
Tại hội nghị, đại diện Ban Xúc tiến hỗ trợ và đầu tư tỉnh, Sở Nội vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phân tích, làm rõ nguyên nhân các chỉ số năng lực cạnh tranh của Cục Thuế tỉnh giảm điểm trong năm 2018. Đồng thời khuyến nghị năm 2019, cục cần chú trọng việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách thuế, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, minh bạch thông tin thuế, quan tâm hơn nữa việc giải quyết kiến nghị cho doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ thuế.
Đại diện lãnh đạo Cục thuế tỉnh khẳng định việc tiếp tục nâng cao các chỉ số cạnh tranh là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019. Cục tiếp thu toàn bộ các khuyến nghị của đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp trên tinh thần cầu thị và thẳng thắn, đồng thời đề xuất ký kết quy chế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để có thể đến gần hơn nữa với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.