CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Quảng Trị: Đi tìm nguyên nhân vì sao PCI thấp

Ngày 24/12, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo các, sở, ban ngành cấp tỉnh và địa phương để nghe giáo sư Trần Ngọc Anh, Giám đốc Chương trình sáng kiến Việt Nam thuộc Đại học Indiana và Harvard Hoa Kỳ phân tích nguyên nhân vì sao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI ) của tỉnh Quảng Trị giảm sút trong thời gian qua. Dự cuộc làm việc có đồng chí Lê Hữu Phúc, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh. Theo giáo sư Trấn Ngọc Anh, dựa trên kết quả đánh giá mà một tổ chức độc lập đã khảo sát tại tỉnh Quảng Trị, trong số 10 chỉ tiêu ảnh hưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hầu hết tỉnh Quảng Trị nằm ở mức trung bình và thấp hơn so với các tỉnh trung bình trong cả nước. Trong đó 3 tiêu chí ảnh hưởng chủ yếu khiến chỉ số PCI của Quảng Trị xuống thấp đó là: Tính minh bạch, chi phí không chính thức, tính pháp lý và tính năng động của lãnh đạo địa phương. Vì vậy để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Giáo sư Trần Ngọc Anh khuyến nghị tỉnh Quảng Trị cần thành lập Ban chỉ đạo về PCI của tỉnh; Nghiên cứu lĩnh vực cần can thiệp theo 3 tiêu chí: lĩnh vực nào đi xuống, lĩnh vực nào kém so với cả nước, lĩnh vực nào quan trọng; Tham vấn, đối thoại với doanh nghiệp, từ đó có biện pháp can thiệp bằng cách đưa ra giải pháp cho từng trường hợp và áp dụng M Score cho doanh nghiệp chấm điểm.
Tại cuộc họp, đồng chí Lê Hữu Phúc, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn giáo sư Trần Ngọc Anh đã giúp cho tỉnh có cái nhìn thấu đáo về những vấn đề đang tồn tại để đưa ra các nội dung chỉ đạo cụ thể các sở, ban, ngành thực hiện nhằm cải cách chỉ số PCI. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành sớm kiện toàn ban chỉ đạo, có các giải pháp cụ thể để khôi phục chỉ số PCI cấp tỉnh, nhất là xử lý nghiêm và dứt điểm tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục, hồ sơ.

Nguyễn Loan - Thúc Ái

Theo Quangtritv.vn ngày 25/12/2014