The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quảng Trị: Tập trung cải thiện điểm số và thứ hạng PCI của tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh (PAR INDEX) tại cuộc họp với các thành viên các ban chỉ đạo vào sáng nay 29/5.
Cuộc họp được tổ chức sau thời điểm Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố bảng xếp hạng Chỉ số PCI và Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023 của 63 tỉnh, thành phố nhằm đánh giá, phân tích các chỉ số PCI, PAR INDEX và bàn giải pháp nâng cao các chỉ số trong năm 2024, 2025.
Năm 2023, VCCI thay đổi cách công bố kết quả, đó là chỉ công bố và xếp hạng top 30 tỉnh/thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2023. Các tỉnh/thành phố còn lại chỉ công bố điểm số các chỉ số thành phần và không xếp hạng.
Đánh giá của VCCI và báo cáo PCI năm 2023 ghi nhận 8 xu hướng đáng chú ý về chất lượng điều hành cấp tỉnh, đó là: chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh có sự cải thiện theo thời gian; công tác hỗ trợ doanh nghiệp có chuyển biến tích cực; chi phí không chính thức tiếp tục chiều hướng giảm; thủ tục gia nhập thị trường thuận lợi hơn; cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực; trở ngại trong tiếp cận đất đai tiếp tục gia tăng, đòi hỏi những nỗ lực cải cách quyết liệt hơn trong thời gian tới; các doanh nghiệp nhỏ và vừa mong muốn môi trường kinh doanh bình đẳng hơn; cần xốc lại tinh thần năng động tiên phong của chính quyền tỉnh.
Qua kết quả đánh giá từ VCCI, tổng điểm số PCI tỉnh Quảng Trị năm 2023 đạt 63,23 điểm, tăng 1,97 điểm so với năm 2022. Trong 10 chỉ số thành phần của PCI thì có 5 chỉ số tăng điểm, 5 chỉ số giảm điểm so với năm 2022. Nhóm 5 chỉ số tăng điểm gồm: gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tính minh bạch, đào tạo lao động.
Nhóm 5 chỉ số giảm điểm gồm: chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền tỉnh, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.
Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã tập trung phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến các tiêu chí giảm điểm. Đồng thời đề xuất các giải pháp như tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư sau cấp phép; nâng cao chất lượng đào tạo lao động và giới thiệu việc làm để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; kịp thời cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, công khai các văn bản, các cơ chế, chính sách của tỉnh...
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, việc tập trung cải thiện điểm số và thứ hạng PCI của tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và trách nhiệm của hệ thống chính trị, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.
Lấy mốc thời gian năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần quyết tâm, tăng cường đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian thực hiện để tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.
Yêu cầu người đứng đầu các ngành, các cấp phải năng động, tiên phong trong thực hiện vai trò trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc. Duy trì gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, người dân để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh.
Quán triệt, chỉ đạo cấp dưới thực hiện nghiêm công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục, kiến nghị của nhà đầu tư và doanh nghiệp nhằm tạo môi trường kinh doanh năng động, minh bạch để các nhà đầu tư và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển.
Từng cơ quan, đơn vị, địa phương đưa nhiệm vụ tham mưu công tác về cải thiện chỉ số PCI là một trong những tiêu chí để hằng năm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thực thi công vụ và xem xét đề xuất thi đua, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực về cải thiện chỉ số PCI của tỉnh.
Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.