The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quảng Trị tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vừa phê duyệt Đề án định hướng thu hút đầu tư giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030. Phấn đấu xây dựng Quảng Trị là địa chỉ hấp dẫn, tin cậy, hiệu quả, là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong thời gian tới.
Khởi sắc
Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Trị, trong những năm qua, công tác đầu tư trên địa bàn đã có những bước tiến rõ rệt, thu hút được nhiều dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn, nhà đầu tư mạnh đến nghiên cứu, khảo sát, đề xuất dự án đầu tư và triển khai đầu tư.
Đồng thời, môi trường đầu tư được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI ) tăng điểm qua từng năm, chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính luôn thuộc nhóm đầu của cả nước. Giai đoạn 2016-2021, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 73.423 tỷ đồng. Đến 31/12/2022, toàn tỉnh Quảng Trị có số lượng doanh nghiệp đang hoạt động là 3.752 doanh nghiệp.
Trong giai đoạn 2016-2021, Quảng  Trị đã thu hút nhiều dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 211.000 tỷ đồng.
Trong giai đoạn 2016-2021, Quảng Trị đã thu hút nhiều dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 211.000 tỷ đồng.
Trong năm 2021, quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2021 ước tính đạt 36.808,5 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2021 ước tính đạt 56,8 triệu đồng. Tính theo giá so sánh, GRDP bình quân đầu người năm 2021 trên tính tăng 4 79% so với năm 2020.
Trong giai đoạn 2016-2021, tỉnh Quảng Trị đã thu hút được 358 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 211.000 tỷ đồng. Trong đó, đã thu hút 72 dự án đầu tư vào các KCN, KKT với tổng vốn đăng ký là gần 151.300 tỷ đồng, chiếm 71, 68%.
Đã có một số dự án trọng điểm mang lại hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội đối với Quảng Trị, như: Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2, nhà máy điện gió GELEX 1,2,3; nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1, Kho xăng dầu Việt Lào…
"Cánh đồng" điện gió tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã góp phần mang lại hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội đối với địa phương này.
"Cánh đồng" điện gió tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã góp phần mang lại hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội đối với địa phương này.
Nhìn chung, giai đoạn 2016-2021, các dự án đầu tư thu hút được chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp – xây dựng (chiếm 83,44%), thương mại-dịch vụ (chiếm 14,93%), lâm-ngư nghiệp (chiếm 1,12%) và y tế- giáo dục (0,51%).
Có thể thấy, trong thời gian qua, các dự án đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài đã có những đóng góp hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Trị. Nhiều dự án đi vào hoạt động đã nộp ngân sách, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động địa phương, góp phần to lớn vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm qua.
Các dự án đầu tư vào khu vực đô thị đã góp phần chỉnh trang đô thị, hình thành diện mạo mới, hiện đại cho khu vực đô thị, nhất là thành phố Đông Hà. Hệ thống dịch vụ ngân hàng, các trung tâm thương mại dịch vụ tương dần dần được phát triển; bước đầu hình thành các cơ sở xã hội hóa về lĩnh vực văn hóa, thể thao, xây dựng cơ sở hạ tầng (nhiều bệnh viện tư nhân, cơ sở giáo dục ngoài công lập đã hoạt động).