The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Sóc Trăng: Hội thảo phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2013

Sáng ngày 26/5, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, UBND tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ tổ chức hội thảo phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2014.
Đến dự có đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; và đại diện 50 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.
PCI là chỉ số được xây dựng nhằm đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền cấp tỉnh để thu hút nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển. Năm 2013, Sóc Trăng xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố của cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng 21 bậc so với năm 2012. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quyết tâm của lãnh đạo, các ngành, các cấp trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, minh bạch, giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Qua đó đã tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp sớm gia nhập thị trường. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 18/18 sở, ngành cấp tỉnh và tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố cùng 109 xã, phường, thị trấn thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; có 5/18 sở, ngành thực hiện cơ chế một cửa liên thông và 11/11 huyện, thị xã, thành phố thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại. Hiện nay, bộ thủ tục hành chính của tỉnh chỉ còn 1.500 thủ tục, giảm 187 thủ tục so với năm 2009. Các ngành, các cấp đều thực hiện việc niêm yết công khai minh bạch thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức như: niêm yết trên bảng, trên màn hình điện tử, đăng tải trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, giám sát và thực hiện thủ tục hành chính.
Tại hội thảo, các đại biểu cũng được nghe chương trình hành động của tỉnh, tham luận của các sở, ngành và cùng thảo luận các giải pháp để cải thiện chỉ số PCI của Sóc Trăng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Lâm Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố cần làm tốt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến đất đai và xây dựng; chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tính năng động và tiên phong của cán bộ lãnh đạo; tăng cường đối thoại, nắm bắt kịp thời, chủ động giải quyết khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, chất lượng điều hành và quản lý kinh tế của tỉnh, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu cải thiện các chỉ số thành phần, nâng cao vị trí xếp hạng PCI của tỉnh năm 2014; và đến năm 2015, điểm số PCI của tỉnh phải cao hơn mức bình quân vùng đồng bằng song Cửu Long và duy trì trong nhóm 20 tỉnh, thành phố của cả nước có chỉ số PCI tốt nhất.
Hải An