CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Sóc Trăng nỗ lực cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2020 - 2022

Với quyết tâm cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch để cải thiện chỉ số này nhằm tích cực xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư và nâng cao chất lượng đội ngũ thực thi công vụ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch để thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.

Thực trạng Chỉ số PCI

Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Các giải pháp cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh đã đạt được những thành quả bước đầu khi điểm số PCI tăng liên tiếp từ năm 2015. Điều này phản ánh những nỗ lực kiên trì trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, theo kết quả xếp hạng PCI năm 2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thì Sóc Trăng đạt 63,7 điểm; tăng 1,88 điểm nhưng lại giảm 8 bậc so với xếp hạng PCI năm 2018, trong đó có 5 chỉ số tăng điểm, 5 chỉ số giảm điểm.

Kết quả xếp hạng nêu trên cho thấy, tỉnh Sóc Trăng tuy có cải thiện nhưng chậm hơn so với các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt vẫn còn những hạn chế nhất định, từ đó dẫn đến một số chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2019 hoặc vẫn còn điểm số ở mức thấp. Theo cảm nhận của doanh nghiệp thì Chỉ số PCI của tỉnh còn một số điểm cần lưu ý về cạnh tranh bình đẳng, ở điểm này thì doanh nghiệp cảm nhận tỉnh vẫn còn ưu ái cho các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp thân quen. Về dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thì chất lượng chưa đạt, chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Về tính minh bạch, doanh nghiệp cho rằng nhận được thông tin, văn bản phản hồi của cơ quan nhà nước chậm; vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp đã giảm trong xây dựng chính sách, quy định của tỉnh; doanh nghiệp cho rằng chỉ có được tài liệu của tỉnh khi “có mối quan hệ” hoặc thỏa thuận khoản thuê phải nộp vẫn còn cao.

Ngoài những điểm cần lưu ý trên, đối với vấn đề đào tạo lao động thì doanh nghiệp cho rằng sau khi bỏ chi phí tuyển dụng lao động, doanh nghiệp phải đào tạo lại để đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Còn đối với thiết chế pháp lý và an ninh trật tự thì tỷ lệ doanh nghiệp bị mất trộm tài sản tăng. Đối với việc gia nhập thị trường, cán bộ thực hiện đăng ký doanh nghiệp thiếu hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, am hiểu chuyên môn chưa sâu, chưa nhiệt tình, thân thiện; thời gian xử lý hồ sơ tăng (tăng 0,75 ngày đối với đăng ký mới và 3,5 ngày đối với thay đổi đăng ký; thực tế xử lý không quá 2 ngày làm việc so với quy định là 3 ngày theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công). Việc tiếp cận đất đai thì tỷ lệ lo ngại về thủ tục và cán bộ nhũng nhiễu tăng. Về chi phí thời gian, doanh nghiệp cảm nhận tiêu cực trong công tác kiểm tra đều tăng như: nội dung kiểm tra bị trùng lắp, số giờ cho mỗi cuộc làm việc với kiểm tra thuế đến 8 giờ. Doanh nghiệp cho rằng các khoản chi phí không chính thức của các doanh nghiệp cùng ngành khá cao. Và cuối cùng là tính năng động của chính quyền tỉnh, doanh nghiệp cảm nhận thái độ tích cực của chính quyền tỉnh với khu vực kinh tế tư nhân giảm.

Nhiệm vụ và những giải pháp trong cải thiện Chỉ số PCI

Trên cơ sở kết quả xếp hạng Chỉ số PCI của tỉnh Sóc Trăng năm 2019 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố thì để tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và xếp hạng Chỉ số PCI của tỉnh, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành kế hoạch cải thiện Chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2022.

Theo đó, tỉnh sẽ tích cực xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Giải pháp thực hiện công việc này là sẽ chủ động, tăng cường tính minh bạch, công khai, bình đẳng về thông tin, thủ tục hành chính, các chủ trương, chính sách, thủ tục đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, dịch vụ sự nghiệp công, đặc biệt áp dụng thực hiện công nghệ thông tin qua cổng thông tin điện tử, website các sở, ban ngành tỉnh, rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ về thông tin, môi trường pháp lý kinh doanh, tư vấn doanh nghiệp; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm tạo cơ hội giao lưu cho doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng áp dụng pháp luật, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Tỉnh sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư của Trung ương, tỉnh đã ban hành, tỉnh sẽ thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định, trong đó tập trung vào các chính sách hỗ trợ tập huấn, đào tạo, áp dụng công nghệ trong doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, du lịch, cải tiến công tác truyền thông, thực hiện hiệu quả chương trình ươm tạo khởi nghiệp và chương trình tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo, khuyến khích phát triển doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời thực hiện tốt nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ thực thi công vụ, Sóc Trăng sẽ chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức về trình độ, nhận thức và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu công việc trong hướng dẫn, xử lý hồ sơ cho người dân. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định, có hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu, có thái độ cửa quyền, hách dịch đối với nhân dân và doanh nghiệp.

Theo Báo Sóc Trăng